Vad är skadeprocent?

Skadeprocent är ett försäkringsbolags försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter.

Försäkringsersättning är det som ett försäkringsbolag behöver betala ut i form av ersättning för något de har försäkrat. Och premieintäkter är det som kunderna betalar för att få ha deras försäkring.

Skadeprocent är ett av de 3 huvudsakliga nyckeltalen som man brukar kolla på när man analyserar försäkringsbolag. De andra två är driftskostnadsprocent och totalkostnadsprocent.

Försäkringsbolaget vill ha en så låg nivå som möjligt

Alla försäkringsbolag vill ha en så låg skadeprocent som möjligt, och det beror på att de tjänar mer pengar.

De senaste åren har branschsnittet i de Skandinaviska länderna varit omkring 70-80 procent.

Det finns kortfattat två olika sätt som ett försäkringsbolag kan uppnå en låg skadeprocent: 

  1. Ha höga och dyra premier – dvs kunderna får betala en hög avgift för deras försäkringar
  2. Ha låga utbetalningar – dvs att kundernas ersättning från försäkringsbolaget inte är speciellt stor

Det går dock inte att enbart göra det ena av dessa två, utan det gäller för företaget att hitta en bra balans mellan dem.

Hittar de en balans mellan priset på premien och storleken på utbetalningarna kommer de att kunna locka till sig nya kunder och behålla befintliga, samtidigt som de kan hålla en relativt låg skadeprocent och därmed tjäna mer pengar.

Hur beräknas skadeprocent?

Vi tar ett exempel.

Premieintäkter: 100 kronor
Försäkringsersättning: 75 kronor

Beräkning: 75 / 100 = 0,75 = 75 procent

Försäkringsbolagets skadeprocent är 75 procent.

Skadeprocent på engelska

Claims ratio / loss ratio / risk ratio


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.