Vad är RSI?

RSI (förkortning av Relative Strength Index) är en indikator inom teknisk analys (TA) som används för att visa hur bra eller dåligt t.ex. en aktie, värdepapper, eller index, har utvecklats jämfört med sin egna historiska utveckling under en specifik tidsperiod.

Det är en av de mest kända indikatorerna inom TA. Och den bör användas tillsammans med andra indikatorer för att få bästa möjliga uppfattning. Indikatorn ger oss ett värde mellan 0 och 100, och den beräknas genom att titta på styrkan i kursens förändring de dagarna då den har stigit och fallit.

En aktie som har stigit mycket jämfört med sin historiska utveckling får ett högt RSI. Det indikerar ett positivt momentum, hög optimism, och att den möjligtvis är överköpt. Och omvänt kommer en aktie som har fallit mycket jämfört med den historiska utvecklingen att få ett lågt värde. Det indikerar ett negativt momentum, hög pessimism, och att den möjligtvis är översåld.

Generella tumregler

  • Ett RSI-värde över 70 indikerar att aktien är överköpt
  • Ett RSI-värde under 30 indikerar att aktien är översåld

När den når dessa nivåer så tenderar aktien att så småningom röra sig åt motsatt håll.

Vanligtvis är det så att olika tekniska formationer (t.ex. huvud-skuldra och dubbeltoppar/bottnar) oftast är enklare och tydligare att identifiera i RSI-indikatorn jämfört med det vanliga kursdiagrammet.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Vilken periodinställning ska användas?

När du vill använda RSI-indikatorn måste du ställa in vilken tidsperiod du vill titta på. Det absolut vanligaste är att man tittar på de senaste 14 perioderna (och perioden är vanligtvis dagar).

Så, om grafen visar utvecklingen per dag och du väljer RSI 14, då kommer du att beräkna aktiens relativa styrka jämfört med sig själv under de senaste 14 dagarna.

RSI-indikatorn kommer att få värdet 100 om aktien har stigit 14 dagar i rad, och den kommer att få värdet 0 om den gått ner de senaste 14 dagarna i rad. Det går lika bra att titta på veckor och månader, t.o.m. timmar och minuter, men det vanligaste är som sagt dagar och för de allra flesta passar denna inställning bäst.

Vilka värden kan RSI ha?

RSI-indikatorn kan som sagt ha ett värde mellan 0 och 100, och du kan använda den under alla tidsinställningar.

Vanligtvis anses RSI över 70 vara överköpta nivåer, och under 30 anses vara översålda nivåer.

Det är dock ingen exakt vetenskap, och den kan lika gärna fortsätta långt förbi respektive nivå innan det vänder åt motsatt håll.

Hur ska RSI tolkas och användas?

Du kan använda RSI för att hitta investeringsmöjligheter, genom att analysera trenden och nivåerna i indikatorn.

Generella tumregler:

  • Köpsignalen uppstår vanligtvis då RSI går över 30 nedifrån.
  • Säljsignalen uppstår vanligtvis då RSI går under 70 uppifrån.
RSI exempel

RSI-värden över 70 indikerar att aktien har ett starkt momentum och att investerarna är optimistiska. Omvänt indikerar RSI under 30 ett negativt momentum och att investerarna är pessimistiska.

Aktien kan fortsätta att röra sig en bra bit förbi både 70 och 30. Den övre gränsen är 100 och den nedre 0, och det är fullt möjligt att den når dessa nivåer (även om det är ovanligt). Du bör därför inte enbart RSI som indikator, utan den bör kombineras med andra TA-indikatorer.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Hur beräknas RSI?

RSI-indikatorn beräknas enligt följande formel:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Genomsnittet av det antalet perioder som RSI är inställd på, baserat på om de har en positiv eller negativ utveckling. Den vanligaste inställningen här är alltså 14 (dagar) som vi gick igenom tidigare.

Det är dock ovanligt att man själv beräknar RSI, eftersom det numera finns bra verktyg som automatiskt gör detta åt en och sedan visar resultatet i en interaktiv graf.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.