Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är det kapital som ett bolag behöver för att finansiera den löpande verksamheten, och definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det mäter bolagets likviditet, effektivitet, och finansiella hälsa på kort sikt.

Detta kapital används för att betala t.ex. löner, leverantörsskulder, inköp av lager, och är därmed en väldigt viktig del. Det behövs rörelsekapital för att kunna expandera verksamheten, och mer kapital ger alltså bättre möjligheter att göra investeringar och skapar en stabilare finansiell grund.

Bolag kan öka avkastningen på investerat kapital genom att på ett hållbart sätt minska nivån på deras rörelsekapital. Detta frigör kapital som kan användas för att expandera, och det är med andra ord en billig finansieringskälla. Men minskar kapitalet för mycket kan det ställa till problem, det gäller därför att hitta en nivå som ger både stabilitet och möjligheter att växa.

Omsättningstillgångar (t.ex. kassa, kundfordringar, och lager) är mycket likvida tillgångar. De kortfristiga skulderna är skulder som ska betalas inom ett år (t.ex. leverantörsskulder). Information kring dessa hittar du i bolagets balansräkning. Kundfordringar kan förfalla som värdelösa om en kund går i konkurs innan man har fått betalt för det man sålt. I det läget kan bolaget ligga risigt till, men har de ordentligt med kapital kan de klara sig bra ändå.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Räkna ut rörelsekapital

Du kan beräkna rörelsekapital genom att ta bolagets omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörelsekapital = omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

  • Omsättningstillgångar: kassa, kundfordringar, och lager (kan likvideras inom 12 månader)
  • Kortfristiga skulder: leverantörsskulder, löner, och skatter (betalas inom 12 månader)

Vi tar ett exempel.

Omsättningstillgångar: 50 000 kr
Kortfristiga skulder: 15 000 kr

Rörelsekapital: 50 000 – 15 000 = 35 000 kr

Vad är en bra nivå?

Bolagets rörelsekapital bör vara positivt och generellt så högt som möjligt.

Det är svårt att sätta en allmän tumregel för vilken nivå som är bra eftersom det kan skilja stort mellan olika branscher och sektorer. Du bör därför jämföra med liknande bolag inom samma bransch för att få någon form av genomsnitt.

Har bolaget mycket kapital har de goda möjligheter att göra nya investeringar och på så vis expandera verksamheten. De har dessutom en stabil grund att stå på tack vare denna buffert. En låg nivå på rörelsekapitalet kan indikera en högre risk, och något man isåfall bör vara mycket uppmärksam på.

Kom dock ihåg att högst rörelsekapital inte alltid är bäst. Det kan nämligen vara ett tecken på att bolaget har ett för stort lager eller inte investerar en tillräckligt stor del av verksamhetens överskott.

Vad innebär ett negativt rörelsekapital?

Ett negativt rörelsekapital innebär att bolagets leverantörer till viss del finansierar verksamheten.

Detta är naturligtvis inget bra tecken, och det kan leda till stora problem. Bolaget kan t.ex. bli tvungna att sälja anläggningstillgångar för att få råd att betala sina leverantörsskulder. De kan även bli tvungna att låna pengar för att klara av den löpande verksamheten.

Exempel på negativt rörelsekapital

Omsättningstillgångar: 50 000 kr
Kortfristiga skulder: 80 000 kr

Rörelsekapital: 50 000 – 80 000 = -30 000 kr

Rörelsekapital på engelska

Working capital

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.