Vad är regeln om 72?

Regeln om 72 är ett mycket enkelt sätt att beräkna hur lång tid det tar att fördubbla sitt kapital, och vilken avkastning som krävs för detta (genom ränta-på-ränta). Detta kan ibland även benämnas som 72-regeln eller lagen om 72.

Beräkningen är mycket simpel: dividera 72 med din avkastning för att få fram hur lång tid det tar. Du kan även dividera 72 med tiden för att att få fram hur hög avkastning som krävs.

Det är ingen exakt metod, men den ger ett bra resultat för avkastning upp mot ungefär 20% (men allra bäst inom intervallet 6-10%). Notera dock att det krävs att du återinvesterar vinster och utdelningar för att regeln ska stämma, eftersom den baseras på ränta på ränta-effekten.

Vi kan även påpeka att regeln om 72 inte väger in någon inflation i beräkningen. Man tittar enbart på hur den exponentiella utvecklingen påverkar kapitalets storlek över tid. Men med detta sagt är 72-regeln trots allt ett väldigt användbart sätt för att göra beräkningar på hur lång tid det tar (eller vilken avkastning som krävs) för att fördubbla sitt kapital. Vill du istället beräkna hur lång tid det tar att tredubbla kan du använda regeln om 115 som används för detta ändamål.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Varför den här regeln är så bra

Regeln om 72 är ett utmärkt sätt att få en förståelse kring hur stor skillnad ränta-på-ränta kan göra när det gäller storleken på sparkapitalet. Det hjälper även att visa vikten av att börja spara så tidigt man kan, eftersom pengarna då får mer tid på sig att arbeta och generera avkastning.

Genom att använda 72-regeln kan man därmed få en uppfattning om vad som krävs för att uppnå ett stort sparkapital på lite sikt, både vad gäller avkastning och tid. Men för att få ta del av den här beräknade avkastningen och dubbleringstakten behöver man investera med sunt förnuft och ha ett långsiktigt fokus.

Den här regeln kan därmed bidra till en ökad motivation att nå dina sparmål, eller helt enkelt bara få en uppfattning om vad som faktiskt behövs för att nå dit – eftersom den på ett så pass enkelt sätt visar för dig vad som krävs för att kapitalet ska fördubblas.

Är man ny inom investeringar kan vi rekommendera att man kollar in vår stora aktieguide för att få en bra grund att stå på kunskapsmässigt. Den ger dig all nödvändig information för att komma igång med ett framgångsrikt aktiesparande. Men även om du inte är helt ny till aktier och investeringar är det viktigt att du kontinuerligt läser på och lär dig nya saker så att du kan ta bättre investeringsbeslut.

Hur beräknas regeln om 72?

Det finns två olika sätt att använda 72-regeln: dividera 72 med årlig avkastning (det vanligaste), och dividera 72 med antalet år.

Vi kommer nu att gå igenom ett exempel på respektive sätt så att du får en uppfattning om hur det används. Vill du göra dessa beräkningar baserat på ditt sparande är det bra om du gör rimliga antaganden för att få ett bra och rättvisande resultat.

Dividera med årlig avkastning exempel:

Mitt antagande om avkastning per år: 8%
Beräkning: 72 / 8 = 9

Det tar alltså 9 år att fördubbla kapitalet givet en avkastning på 8 procent per år.

Dividera med antalet år exempel:

Min önskade dubbleringstakt: 4 år
Beräkning: 72 / 4 = 18

Det krävs alltså en årlig avkastning på 18 procent för att fördubbla kapitalet på 4 år.

Så gör du beräkningen mer exakt

Regeln om 72 beräknas alltså genom att använda talet 72 i beräkningen – och i många fall fungerar detta mycket bra för att få ett bra och rättvisande resultat (särskilt om avkastningen är mellan 6-10%).

Beräknar man lägre eller högre avkastning än 6-10% får man en viss felmarginal i beräkningen, men den är dock inte speciellt stor att det gör någon enorm skillnad. Så kom ihåg att ju högre avkastning som antas, desto mindre exakt blir regeln om 72.

Vill man ha en mer exakt beräkning bör 69,3 användas istället för 72.

Anledningen till varför 72 används i så stor utsträckning är eftersom det är jämnt delbart med flera olika heltal: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18. Detta gör det smidigt att använda 72 för enkla och snabba överslagsberäkningar. Vissa som hellre använder 69,3 väljer att avrunda det till antingen 69 eller 70 för enkelhetens skull.

Hur hög avkastning bör man räkna med?

Detta är en vanlig och relevant fråga när det gäller 72-regeln.

Historiskt sett har aktiemarknaden genererat en avkastning på ca 7-8% per år över långa tidsperioder – och därför kan detta vara en rimlig avkastningsnivå att använda om du har mycket aktier eller aktiefonder. Notera dock att avkastningen under enskilda år kan skilja enormt mycket mot dessa siffror, och att detta enbart är ett långsiktigt genomsnitt.

Vi rekommenderar att du är något konservativ i dina antaganden för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Det kan därmed vara en bra idé att använda det långsiktiga årliga snittet för börsens utveckling. Du bör med andra ord inte räkna med att man kommer kunna slå index kraftigt över långa tidsperioder – helt enkelt eftersom det är väldigt svårt och något som få lyckas med långsiktigt.

Regeln om 72 på engelska

Rule of 72 / law of 72

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.