Vad är regeln om 115?

Regeln om 115 används för att beräkna hur lång tid det tar att tredubbla sitt kapital, givet olika antaganden om årlig avkastning och tid. Den kan ibland även benämnas som 115-regeln eller lagen om 115. Den är besläktad med regeln om 72 som visar hur lång tid det tar att fördubbla kapitalet.

Beräkningen är väldigt enkel: dividera 115 med din avkastning för att få fram hur lång tid det tar att tredubbla kapitalet. Det är även möjligt att dividera 115 med tiden för att få fram vilken avkastning som krävs för att uppnå en tredubbling på den tidsperioden.

Den här regeln är ingen exakt metod, utan bör snarare användas för att göra enkla överslagsberäkningar baserat på olika antaganden. För att 115-regeln ska stämma krävs det att du återinvesterar vinster och de utdelningar som du tar del av, eftersom den baseras på ränta på ränta-effekten. Kom även ihåg att regeln om 115 inte tar hänsyn till inflation i dess beräkning.

Ibland används 114 istället, vilket då alltså blir regeln om 144 (rule of 114). Men egentligen oavsett om du använder 114-regeln eller 115-regeln så kommer det ge ett bra och ungefärligt resultat. Skillnaden mellan dessa är inte särskilt stor, och därför fungerar båda lika bra att använda.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Varför är 115-regeln så bra?

Den hjälper dig att få en uppfattning kring vad långsiktigt sparande och ränta på ränta kan göra för att drastiskt öka storleken på ditt sparkapital. Regeln om 115 kan därmed även göra dig motiverad att arbeta för att nå dina sparmål.

Men för att få ta del av den fulla effekten av ränta på ränta, och därmed se till att dina beräkningar av 115-regeln blir så rättvisande som möjligt, så krävs det ett långsiktigt fokus tillsammans med någorlunda bra investeringar. Avkastningen är inget som sker av sig självt, utan man behöver såklart ta aktiva beslut vad man ska (och inte ska) investera i för att kunna nå dit.

Vill du ha hjälp att komma igång som investerare kan du kolla in vår aktieguide och vår fondguide som ger dig bra och nödvändig kunskap för att komma igång. Därefter kan du kolla in det övriga utbildningsmaterialet vi har här på sajten för att bli en ännu bättre investerare.

Hur beräknas regeln om 115?

Den kan beräknas på två olika sätt: dividera 115 med årlig avkastning (det vanligaste), och dividera 115 med antalet år. Kom ihåg att göra rimliga antaganden när du gör dessa beräkningar på egen hand.

Dividera med årlig avkastning exempel:

Mitt antagande om avkastning per år: 8%
Beräkning: 115 / 8 = 14,37

Det tar alltså lite över 14 år att tredubbla kapitalet med en avkastning på 8 procent per år.

Dividera med antalet år exempel:

Min önskade tid för att tredubbla kapitalet: 5 år
Beräkning: 115 / 5 = 23

Det krävs alltså en årlig avkastning på 23 procent för att tredubbla kapitalet på 5 år.

Vilken avkastning bör man använda i beräkningen?

Aktiemarknaden har över långa tidsperioder gett en årlig avkastning på ca 7-8% i snitt, och det kan därför vara en rimlig nivå att använda sig av – förutsatt att du har ett sparande med mycket aktier eller aktiefonder.

Detta är dock som sagt ett genomsnitt, och den faktiska avkastningen ett enskilt år kan variera stort. Var därför konservativ i dina antaganden och gör inte alltför optimistiska beräkningar.

Har du andra tillgångsklasser i din portfölj än enbart aktier behöver du även justera för detta. Det kan nämligen både öka och sänka din förväntade framtida avkastning, beroende på vilka tillgångar du äger och vilken fördelning dessa har i din portfölj.

Regeln om 115 på engelska

Rule of 115 / law of 115

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.