Vad är post för post-principen?

Post för post-principen att varje delpost i företagets bokföring ska värderas var för sig. Detta innebär t.ex. att varje faktura ska värderas och bokföras var för sig, och därmed inte buntas ihop med andra fakturor och bokföras på en och samma verifikation.

Är det t.ex. så att företaget har en kundfordran som består av flertalet fakturor då ska dessa fakturor bokföras var för sig och inte buntas ihop tillsammans med varandra. Allt måste kort sagt redovisas separat, och detta ger en bättre överblick och transparens i bolagets bokföring och redovisning.

Undantag från principen

Det finns dock tillfällen då post för post-principen inte gäller och där det är möjligt att göra undantag från den.

När det gäller t.ex. varulager (homogena varugrupper) är det tillåtet att genomföra en kollektiv värdering.

Ett annat exempel där det är tillåtet med undantag är i det fall då ett företag har placerat eventuell överskottslikviditet i flertalet börsnoterade aktier (för att sprida riskerna i placeringen).

Andra principer inom bokföring och redovisning

Post för post-principen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Post för post-principen på engelska

Entry by entry valuation


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.