Vad är periodiseringsprincipen?

Periodiseringsprincipen innebär att bolaget ska redovisa intäkter och kostnader till den period (räkenskapsår) de hör till – oavsett när de betalas eller faktureras.

Det man bör fråga sig är när kostnaden uppstod och när intäkterna intjänades för att på så vis lättare avgöra vilken period de ska tillhöra. Detta gör att redovisningen blir mer rättvisande och ger en bättre bild av bolagets räkenskaper.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Periodiserad redovisning

Företag kan uppnå periodiserad redovisning genom att använda (årlig) avskrivning på dess tillgångar, eller genom att redovisa upplupna intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader i dess balansräkning.

Det är såklart viktigt att företag sparar alla fakturor och kvitton för alla intäkter och kostnader, dels för att ha underlag till bokföringen, men även för att kunna hänföra dessa till den korrekta perioden.

Exempel på periodiseringsprincipen

Vi kan ta ett exempel på hur detta kan användas.

Ett företag beställer en ny maskin till dess fabrik för att kunna utöka produktionen. Beställning och leverans sker i december, men själva betalningen sker på faktura och förfallodagen är en månad senare i januari. Vi antar samtidigt att företaget använder sig av kalenderår som räkenskapsår för att underlätta i exemplet.

Detta betyder att kostnaden ska redovisas i det räkenskapsår där december ingår, eftersom det var då kostnaden uppstod (i samband med beställningen). Och detta är oavsett när själva betalningen sker. Samma princip gäller alltså för intäkter som exempelvis intjänas under december, men som sedan betalas av kunden i januari – dvs att intäkten redovisas i december.

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 4 § kan vi se att det står följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Periodiseringsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Periodiseringsprincipen på engelska

Accrual concept

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.