Vad är Owner Earnings?

Owner Earnings (OE) visar bolagets ”riktiga” vinst (fritt kassaflöde). Dessa pengar används sedan till utdelning, återköp, avbetalning av lån, eller för att öka på kassan –  vilket är något som gynnar aktieägarna.

Detta nyckeltal är ett bättre mått på den vinst som bolaget genererar, till skillnad från den vanliga rapporterade vinsten (som kan påverkas av händelser i bokföringen). Vinsten kan exempelvis se (betydligt) sämre ut än vad den egentligen är om bolaget har gjort avskrivningar. Dessa avskrivningar kan exempelvis ha gjort att bolaget rapporterar en förlust, men vid en titt på Owner Earnings kan man istället se att det är en fin vinst som genererats.

Owner Earnings räknar alltså bort t.ex. avskrivningar, vilket leder till ett mer rättvisande resultat.

De flesta bolag har ett årligt investeringsbehov för att bibehålla (och förstärka) sin marknadsposition, och målet är ju att göra investeringar som leder till en ökad omsättning och vinst. Investeringar binder kapital, och ju högre kapitalbindning desto lägre Owner Earnings (allt annat lika). Lyckas du hitta bolag som kan växa (kraftigt) utan behov av stora investeringar (CAPEX) är det en riktig jackpott. 

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Skillnaden mellan OE och rapporterad vinst

Det är naturligt att det finns en viss skillnad mellan Owner Earnings och den rapporterade vinsten. Du bör dock ta en djupare titt om du upptäcker stora skillnader mellan dessa två. Detta gör att Owner Earnings är ett bra sätt för att kontrollera att den rapporterade vinsten inte är uppblåst eller för låg.

Varningsklockorna ringer högt om OE är väsentligt lägre än den rapporterade vinsten. Ta då en titt på vinsten och försök bedöm om den är långsiktigt hållbar eller inte (och om det finns möjlighet till utdelning). Försvinner hela vinsten på grund av att bolaget måste göra stora investeringar för att generera vinsten blir bolaget tämligen värdelöst för aktieägarna.

Det är däremot positivt om OE är väsentligt högre än den rapporterade vinsten eftersom det är en indikation på att det kan vara ett väldigt bra läge att köpa aktien. Vinsten kanske har påverkats av stora avskrivningar, men eftersom de troligtvis är engångsföreteelser kan man förvänta sig att vinsten bör öka framgent, och därmed får aktien en uppvärdering på börsen.

Vi kan även tillägga att det är fullt normalt att OE kan bli något lägre än den rapporterade vinsten i växande bolag. Inflation gör dessutom att investeringarna blir dyrare, vilket per automatik leder till en högre CAPEX än avskrivningar (allt annat lika).

Vem kom på Owner Earnings?

Det var Warren Buffett som myntade begreppet Owner Earnings år 1986 i det brev som årligen skickas ut till aktieägarna i Berkshire Hathaway.

…we can gain some insights about what may be called owner earnings. These represent (a) reported earnings plus (b) depreciation, depletion, amortization, and certain other non-cash charges such as Company N’s items (1) and (4) less (c) the average annual amount of capitalized expenditures for plant and equipment, etc. that the business requires to fully maintain its long-term competitive position and its unit volume. (If the business requires additional working capital to maintain its competitive position and unit volume, the increment also should be included in (c).

Han var trött på hur redovisningsreglerna kunde göra att de rapporterade vinsterna kunde skilja sig åt för ett och samma bolag. Han ville påpeka att det intressanta är hur mycket kassaflöde som bolaget kan generera åt sina aktieägare.

Warren hävdar att Owner Earnings är det bästa sättet att räkna fram bolagens vinst. Det ger helt enkelt en mer rättvisande uppfattning av resultatet än den vanliga rapporterade vinsten. Bolagets totala värde, enligt Warren, är det totala nettot av kassaflödet som förväntas genereras under bolagets livstid, minus alla återinvesteringar.

Räkna ut Owner Earnings

Vi kommer nu att gå igenom hur du gör för att beräkna Owner Earnings.

När du beräknar Owner Earningss bör du titta 5-10 år bakåt för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt. Du ska med andra ord inte titta på ett enskilt år för att göra framtidsprognoser. Det kan även vara klokt att jämföra OE med den rapporterade vinsten under samma tidsperiod (för att se om det är stora skillnader).

Det kan vara svårt att bedöma hur stort investeringsbehov bolaget har för att bibehålla och förstärka sin marknadsposition. Men då hjälper det att titta flera år tillbaka för att få en uppfattning om vilken nivå som är ”normal”. Extra svårt är det att få fram en exakt siffra, men faktum är att en ungefärlig bedömning räcker gott och väl.

Steg 1: beräkna fritt kassaflöde

Ta en titt i bolagets kassaflödesanalys, och leta upp kassaflödet från den löpande verksamheten, och kassaflödet från investeringsverksamheten. Du behöver även ha koll på antalet aktier i bolaget.

Fritt kassaflöde = kassaflöde från den löpande verksamheten – kassaflöde från investeringsverksamheten

Exempel

Antal aktier: 1 000 st
Kassaflöde från den löpande verksamheten = 100 000 kr
Kassaflöde från investeringsverksamheten = -30 000 kr

Fritt kassaflöde (FCF): 100 000 – 30 000 = 70 000 kr
FCF per aktie: 70 000 / 1 000 = 70 kr per aktie

Steg 2: beräkna CAPEX

Du behöver nu få fram hur mycket bolaget har investerat i CAPEX för att bibehålla sin produktion och marknadsposition. Detta är den kluriga biten, men gå igenom årsredovisningen och försök gör en ungefärlig bedömning.

Steg 3: beräkna Owner Earnings (OE)

Nu är det dags att beräkna bolagets Owner Earnings.

Fritt kassaflöde var 70 000 kr, och vi kan som exempel säga att CAPEX är 20 000 kr.

Owner Earnings: 70 000 – 20 000 = 50 000 kr
OE per aktie: 50 000 / 1 000 = 50 kr per aktie

Nyckeltalet P/OE (värdering)

Detta nyckeltal är ett värderingsmått, likt P/E-talet, men som alltså använder Owner Earnings istället för den rapporterade vinsten. Nyckeltalet kan med andra ord ge en bättre uppfattning om den ”riktiga” värderingen.

Owner earnings valuation (P/OE) = Price (aktiekurs) / Owner Earnings (per aktie)

Exempel

Aktiekurs: 480 kr
Owner Earnings: 50 kr / aktie
P/OE: 480 / 50 = 9,6

Nyckeltalet OE/P (avkastning)

Detta nyckeltal visar hur hög avkastning du kan tillgodoräkna dig baserat på de kassaflöden som tillfaller bolagets aktieägare, vid den aktuella aktiekursen. 

Owner earnings yield (OE/P) = Owner Earnings (per aktie) / Price (aktiekurs)

Exempel

Aktiekurs: 480 kr
Owner Earnings: 50 kr / aktie
OE/P: 50 / 480 = 10,4%

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.