Vad är överskådlighetsprincipen?

Överskådlighetsprincipen innebär att årsredovisningen ska vara upplagd så att även en “lekman” kan förstå den. I princip ska vem som helst kunna förstå sig på den utan svårighet – oavsett utbildning, kunskap, eller tidigare erfarenheter.

Årsredovisningen har tre huvudprinciper, där överskådlighetsprincipen är en av dessa. De andra två är god redovisningssed och rättvisande bild. Tillsammans gör dessa principer att årsredovisningen blir korrekt och rättvisande. Detta underlättar såklart för investerare eftersom det gör att man kan till en större grad kan lita på att årsredovisningen är korrekt.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Överskådlighetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.