Vad innebär otillbörlig marknadspåverkan?

Otillbörlig marknadspåverkan innebär att någon eller några har påverkat kursen för en aktie (eller annat värdepapper) på ett olagligt sätt. Det är helt enkelt inte lagligt att sprida felaktig och kursmanipulerande information, och det betraktas då som otillbörlig marknadspåverkan och marknadsmissbruk, samt svindleri i vissa fall.

I många fall handlar det om att pumpa upp (se till att aktiekursen stiger) för att sedan dumpa (sälja) den när den stigit mycket – och detta kallas då för pump & dump, vilket ofta förekommer på nätforum.

Detta förekommer dock vanligtvis bland de lite mindre företagen vars aktie har en låg likviditet/omsättning på marknaden (få aktier som handlas). Det beror på att det är lättare att påverka dessa aktier, än de stora jättarna där det omsätts väldigt stora belopp dagligen.

Det kan vara privatpersoner som står bakom en sådan här marknadspåverkan, men det måste inte vara det. Även företagets ledning och storägare kan stå bakom (försök till) marknadsmissbruk och en otillbörlig påverkan på kursens utveckling. Det kan då ske genom att de exempelvis sprider falsk information på olika sätt.

Otillbörlig marknadspåverkan påverkar kursen

Det är vanligt förekommande att otillbörlig marknadspåverkan (eller försök till detta) förekommer på diverse olika nätforum, sociala medier, och bloggar. På senare år har detta fenomen ökat i takt med att allt fler har anslutit sig till att diskutera aktier och värdepapper online.

Men även företagets ledning och stora aktieägare kan agera på ett sådant sätt som klassas som otillbörlig marknadspåverkan. Det gäller också om man bedriver handel mellan egna depåer (aktiekonton) eller försöker påverka olika typer av derivat eller finansiella instrument på ett otillåtet sätt.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.