Vad är modern portföljteori?

Modern portföljteori (MPT) är en metod för att skapa portföljer beståendes av aktier och andra tillgångar som tillsammans har minimal investeringsrisk. Även om det finns aktier med högre risk i portföljen kommer blandningen att leda till lägre risk för portföljen som helhet.

Målet med MPT är att ge bästa möjliga avkastning i kombination med minsta möjliga risknivå (en hög sharpekvot). Risken sprids samtidigt som man försöker få den önskade avkastningen.

Den här teorin skapades av Harry Markowitz och har till och med belönats med Nobelpriset. Fast teorin har fått en hel del kritik, och det har med begreppet beta att göra – det vill säga hur man mäter investeringsrisken.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Beta är ett centralt begrepp inom modern portföljteori

Risken i specifika investeringar mäts genom ett så kallat beta-värde. Beta är riskmåttet som talar om hur mycket priset för en aktie (eller annat värdepapper) har svängt upp och ner på börsen. Det här kan också kallas för aktiens varians.

Man talar om positiv och negativ beta. Ju högre beta-värdet är, desto större anses risken med investeringen vara. Med modern portföljteori skapas aktieportföljer där beta-värdet varieras. Du blandar aktier och tillgångar som har positiva och negativa betor. På så vis blir det en samlad portfölj med minsta möjliga beta-värde.

Beta 1,0 – Beta på 1,0 är samma sak som att aktiens svängningar är samma sak som svängningarna på börsen. Det här är ovanligt.

Negativ beta – När beta går under 1 betyder det att aktien har svängt mindre än börsen. Det betyder att aktien inte har stigit lika mycket som börsen då det gått uppåt. Tvärtom är det förstås så att den inte sjönk som börsen då marknaden föll.

Positiv beta – När beta ligger på mer än 1,0 så har en aktie svängt mer än börsen. Det betyder att den gått upp mer än börsen vid uppgång men också tvärtom, att den föll mer än börsen vid nedgång.

Problematiken med beta som risk-mått

Beta som risk-mått baseras på historia. Även om måttet är helt korrekt vad gäller det som har hänt på börsen tidigare är det ju inte en garanti om att det kommer att fortsätta på samma sätt.

Kritiker mot modern portföljteori hävdar att MPT inte alls innebär en lägre risk. Detta helt enkelt på grund av att det inte går att förutse exakt vad som kommer att hända.

MPT antar att investerare vill undvika risker

Det är viktigt att förstå att modern portföljteori utgår ifrån att en investerare vill undvika risker, det vill säga är riskavert. Den bygger på att du med två tillgångar med samma avkastning alltid kommer att välja den som har lägst risk.

Om du kan tänka dig en högre risk mot en högre förväntad avkastning kan du välja en portfölj med ett högre beta-värde som motsvarar dina krav. Teorin är inte svår att förstå men det är klart att verkligheten inte alltid är så enkel och det finns mer som påverkar vad du vill ha med i din aktieportfölj.

Lägg dina ägg i olika korgar

Vi kan sammanfatta modern portföljteori som ett sätt att sprida äggen i olika korgar. Rent praktiskt kommer du att investera i olika tillgångar som aktier, råvaror, och obligationer. Du kommer också att välja tillgångar med olika risk vilket kan innebära att din portfölj består av svenska såväl som utländska aktier.

För att få god variation och lägre risk väljer du att:

  • Kombinera flera olika tillgångsslag
  • Se till att tillgångarna har en låg inbördes korrelation
  • Ta med tillgångar med olika reaktion på yttre faktorer
  • Inkludera tillgångar som rör sig relativt oberoende av varandra

Med dessa steg får du i teorin en portfölj som över tid kan ge en jämnare avkastning samtidigt som du har lagt risken på en nivå som du känner dig trygg med.

Modern portföljteori på engelska

Modern portfolio theory

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.