Vad är medborgarlön (basinkomst)?

Medborgarlön, även kallat universell basinkomst eller grundinkomst, är en regelbunden inkomst som varje medborgare i ett land får utan krav på motprestation. Det är med andra ord ett bidrag som har storleken av en lön som det går att leva på.

Det finns lite olika förslag på hur en medborgarlön ska se ut. De flesta är dock eniga om att medborgarlönen ska täcka det nödvändigaste som mat, hyra, och utbildning. Basinkomsten bör alltså täcka de grundläggande behoven som varje medborgare har.

Det pågår en ständig debatt kring medborgarlön runt om i världen. Men tanken på en basinkomst är inget nytt fenomen. Faktum är att tänkare som Aristoteles, Thomas More och Juan Luis Vives berörde ämnet på deras respektive tid. Det var dock Thomas Paine som år 1796 i boken Agrarian Justice kom med det första konkreta förslaget på medborgarlön och hur detta skulle kunna finansieras.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är syftet med medborgarlön?

Tanken med att varje medborgare får en basinkomst som täcker de grundläggande utgifterna varje människa har är att detta ska minska på klyftorna i samhället. Man tänker sig att en garanterad lön från staten eliminerar fattigdom.

Andra fördelar som förespråkare av medborgarlönen pekar på är:

  • Den ger en trygghet
  • Den ger möjlighet att stanna hemma med barn
  • Den ger möjlighet till större samhällsengagemang
  • Den kan minska stressen i samhället
  • Den kan öka människors hälsa

Förespråkare av basinkomsten tänker sig också att det här systemet skulle minska på lyxkonsumtion såväl som förekomsten av skadliga arbeten som folk bara sysslar med för att de inte har andra val.

Vad kostar universell basinkomst samhället?

Det är inte gratis att betala ut ett bidrag i form av en månadslön till varje medborgare. I ett land med hög statsskuld är det ju snarare fråga om att försöka få upp varje invånares insats för att minska landets skuld.

Men, de som talar för medborgarlönen menar att resurserna för medborgarlönen redan finns och att de bara måste omfördelas för att det hela ska gå runt.

Exakt vad den här typen av upplägg kostar ett samhälle är omöjligt att säga, dels eftersom det finns många variabler att ta hänsyn till men också för att det såklart skiljer mellan olika länder och stater.

Kommer någon jobba när det finns medborgarlön?

Det kan tänkas att det finns personer som jobbar idag och som inte hade gjort det med en medborgarlön.

Samtidigt är det förstås också tänkbart att många som jobbar gör det på grund av en passion och ett intresse. Det försvinner ju inte med en medborgarlön. Därför är det svårt att göra en bedömning hur många som kommer fortsätta jobba om alla medborgare får en basinkomst.

Finns det länder med medborgarlön?

Medborgarlön har testat i olika former runtom i världen. Alaska har en fond från vilken alla vuxna som bor i staten får en inkomst. I Brasilien får familjer som skickar sina barn till skolan en basinkomst för detta.

Flera länder har kunnat se vissa positiva effekter med medborgarlönen som till exempel att fler barn går i skolan. Finland har genomfört en uppmärksammad studie med 2000 personer som fick en basinkomst utan krav på motprestation. Man hoppades att detta skulle leda till fler jobb och bättre löner för de som fick baslönen.

Den finska studien visade dock att ingen av deltagarna fick mer jobb eller högre lön till följd av stödet. Men samtidigt kunde man se att det ledde till en ökad känsla av trygghet och välbefinnande. Forskarna som genomförde den finska studien tyckte dock att den var för liten för att fatta några definitiva slutsatser av den.

Spanien har en typ av basinkomst

Även i Spanien finns det numera en form av basinkomst. Det är dock ingen medborgarlön i ordets rätta bemärkelse, utan det är snarare ett slags bidrag som måste sökas aktivt.

För att få ta del av den här basinkomsten behöver man vara mellan 23 och 65 år, och som mest kan man få upp till motsvarande 12 000 kronor i månaden.

Landet införde denna basinkomst på rekordtid för att motverka den utbredda fattigdomen som uppstått på grund av coronakrisens kraftigt negativa effekter på det spanska samhället. Enligt beräkningar kommer ungefär 2,3 miljoner spanjorer (cirka 850 000 hushåll) att ta del av basinkomsten.

Bör det ställas krav på mottagarna av basinkomsten?

Något som är en viktig fråga är förstås vad den som får en basinkomst kan göra med den. Om den som tidigare slarvat bort hela sin inkomst från jobbet på spel kan säga upp sig och fortsätta likadant med sin medborgarlön kan det ju ifrågasättas om det här är okej och hur detta ska motverkas.

Någon form av krav på medborgarlön tycks ändå vara nödvändigt och då betyder det i grund och botten att samhället ändå får mer inflytande över sina medborgare och hur de lever sina liv. Helt i motsats till det som är en av grundtankarna med en basinkomst, nämligen att varje medborgare ska bli friare och flexiblare vad gäller livsval och livsstil.

Medborgarlön / basinkomst på engelska

Universal basic income (UBI)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.