Vad är matchningsprincipen?

Matchningsprincipen innebär att intäkter och kostnader som hör ihop ska matcha varandra i samma räkenskapsår.

Det man gör är att fastställa vilka kostnader företaget har tagit för att generera verksamhetens intäkter. Dessa intäkter och kostnader matchas sedan ihop under samma räkenskapsår. Resultatet av detta blir att man får en tydligare och bättre bild över företagets räkenskaper.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Det kan uppstå periodiseringsproblem

Ibland kan det uppstå periodiseringsproblem när man försöker fastställa i vilken period en intäkt eller kostnad ska tas upp. Det finns dock en smart och relativt enkel lösning på detta problem, och det är genom att ställa följande två frågor:

  1. Vilka intäkter har företaget haft under den aktuella perioden?
  2. Vilka kostnader har företaget tagit för att generera dessa intäkter?

Detta gör att man underlättar matchningen av företagets intäkter och kostnader, helt enkelt eftersom det finns en koppling mellan dessa två.

Exempel på matchningsprincipen

Ett företag köper in en anläggningstillgång (t.ex. en ny maskin till sin fabrik), och vi gör antagandet att den kommer kunna generera intäkter till verksamheten jämnt över en period på 10 år.

Den här tillgången kostar 500 000 kronor att köpa in, men anskaffningskostnaden tas inte upp i bokföringen bara vid ett år. Genom avskrivning med 10 procent per år i 10 år fördelas kostnaden över tillgångens livstid – vilket alltså blir 50 000 kronor per år.

Detta beror på att den som sagt ska användas i verksamheten och generera intäkter under en 10-årsperiod. Och eftersom intäkter och kostnader, enligt matchningsprincipen, ska matchas med varandra fördelas kostnaden ut på detta sätt.

Ett annat exempel

När varor produceras och senare läggs på lager används matchningsprincipen för att ge en rättvisande bild.

Det som sker är nämligen att kostnaden för att producera dessa varor bokförs först när varorna tas bort från lagret och säljs till en kund.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Matchningsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Matchningsprincipen på engelska

Matching principle / matching concept

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.