Vad är matchningsprincipen?

Matchningsprincipen innebär att intäkter och kostnader som hör ihop ska matcha varandra i samma räkenskapsår.

Det man gör är att fastställa vilka kostnader företaget har tagit för att generera verksamhetens intäkter. Dessa intäkter och kostnader matchas sedan ihop under samma räkenskapsår. Resultatet av detta blir att man får en tydligare och bättre bild över företagets räkenskaper.

Det kan uppstå periodiseringsproblem

Ibland kan det uppstå periodiseringsproblem när man försöker fastställa i vilken period en intäkt eller kostnad ska tas upp. Det finns dock en smart och relativt enkel lösning på detta problem, och det är genom att ställa följande två frågor:

  1. Vilka intäkter har företaget haft under den aktuella perioden?
  2. Vilka kostnader har företaget tagit för att generera dessa intäkter?

Detta gör att man underlättar matchningen av företagets intäkter och kostnader, helt enkelt eftersom det finns en koppling mellan dessa två.

Exempel på matchningsprincipen

Ett företag köper in en anläggningstillgång (t.ex. en ny maskin till sin fabrik), och vi gör antagandet att den kommer kunna generera intäkter till verksamheten jämnt över en period på 10 år.

Den här tillgången kostar 500 000 kronor att köpa in, men anskaffningskostnaden tas inte upp i bokföringen bara vid ett år. Genom avskrivning med 10 procent per år i 10 år fördelas kostnaden över tillgångens livstid – vilket alltså blir 50 000 kronor per år.

Detta beror på att den som sagt ska användas i verksamheten och generera intäkter under en 10-årsperiod. Och eftersom intäkter och kostnader, enligt matchningsprincipen, ska matchas med varandra fördelas kostnaden ut på detta sätt.

Ett annat exempel

När varor produceras och senare läggs på lager används matchningsprincipen för att ge en rättvisande bild.

Det som sker är nämligen att kostnaden för att producera dessa varor bokförs först när varorna tas bort från lagret och säljs till en kund.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Matchningsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Matchningsprincipen på engelska

Matching principle / matching concept


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.