Vad är en market maker?

En market maker, eller likviditetsgarant som det heter på svenska, är en finansiell aktör (bank eller fondkommissionär) som ställer ut en köp- och en säljkurs för ett finansiellt värdepapper (t.ex. en aktie, ETF, option, certifikat, eller warrant).

Likviditetsgaranten tjänar pengar på skillnaden mellan köp- och säljkurs (s.k. spread) samtidigt som likviditeten i tillgången hela tiden är garanterad – vilket kort sagt innebär att du kan köpa och sälja värdepappret när du vill (givet att marknaden är öppen såklart).

Detta är ett system för att garantera likviditeten i det specifika värdepappret. Investeraren vet att likviditetsgaranten hela tiden ställer ut köp- och säljkurser och därigenom kan investeraren vid varje given tidpunkt går ur sin position om det är önskvärt.

Varför behövs en market maker?

Det som är så bra med en market maker är att du som investerare vet att du kan köpa och sälja värdepappret när du vill.

Utan en market maker är du tvungen att vänta till någon annan är villig att göra en transaktion med dig (köpa ditt innehav om du vill sälja, eller sälja sitt innehav om du vill köpa).

Hur tjänar en market maker pengar?

En market maker tjänar pengar på att de sätter en skillnad i köp- och säljpriset för tillgången – vilket på engelska kallas för bid-ask spread, och det är något som är extremt vanligt i finansvärlden.

Vi kan ta ett fiktivt exempel för att illustrera detta.

Du vill köpa en ETF, vars säljkurs (bid price) är 100 kr och köpkurs (ask price) 105 kr, och trycker därför på köpknappen. Det som händer då är att ETFens market maker köper ETFen för 100 kr och sedan säljer den vidare till dig för 105 kr – vilket då innebär att market makern har tjänat 5 kr.

När det rör sig om stora volymer som handlas i en finansiell tillgång så kan en liten spread summera till en stor vinst för tillgångens market maker.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.