Vad är löpande transfereringar?

Löpande transfereringar innebär i korthet att omfördela inkomst. Det kan vara i form av exempelvis skatter, bidrag, sociala förmåner, avgifter till EU, samt bistånd som ett land antingen får eller ger.

I måttet för löpande transfereringar inkluderas även löner som har intjänats utomlands och som sedan förs tillbaka till landet.

Begreppet används inom nationalekonomi, makroekonomi, och nationalräkenskaper. Det ingår dessutom i måttet för landets bytesbalans (tillsammans med handelsbalans, tjänstebalans, och faktorinkomster).

Vad är transfereringar?

Transfereringar i allmänhet är ensidiga betalning från en enhet till en annan. Detta kan vara antingen i form av löpande transferering eller kapitaltransferering.

I korthet innebär dessa transfereringar att resurser överförs från offentliga sektorn, t.ex. i form av pensioner, sjukförsäkringar, barnbidrag och arbetslöshetsersättning. Andra vanliga transfereringar är skatter, sociala avgifter, och olika typer av förmåner.

Men löpande transfereringar och kapitaltransfereringar är alltså inte samma sak. Den sistnämnda innebär nämligen att minst en part i transaktionen anskaffar eller avyttrar en eller flera tillgångar.

Löpande transfereringar på engelska

Current transfers


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.