Vad är kontinuitetsprincipen?

Kontinuitetsprincipen innebär att det ska finnas en kontinuitet i företagets redovisning. Det betyder konkret att den utgående balansen för ett år ska sättas som den ingående balansen på det efterföljande året.

Vi tar följande som exempel:

Ett företag har tillgångar på 1 miljon kronor per den 31 december (sista dagen i räkenskapsåret), och dessa tillgångar har i sin tur finansierats med skulder på 500 000 kronor och eget kapital på 500 000 kronor.

Vid ingången på det nya räkenskapsåret (1 januari) sätts dessa värden som ingående balans i bokföringen på det nya räkenskapsåret.

Hur ser det ut i lagtexten?

Tar vi en titt i årsredovisningslagen 2 kap. 4 § punkt 7 ser vi att det står följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Kontinuitetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Kontinuitetsprincipen på engelska

Continuity concept


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.