Vad är kontantmetoden?

Kontantmetoden innebär att bokföring av intäkter och utgifter endast sker när överföringen av pengarna har skett.

Det är en relativt enkel bokföringsmetod, och en av två som går att använda. Den andra metoden kallas för faktureringsmetoden, och där bokförs intäkter och utgifter dels när fakturan har skickats/mottagits, och när betalning har skett.

Detta innebär att vid användning av kontantmetoden bokförs varje affärshändelse enbart en gång. Resultatet av detta blir att den generellt anses vara lättare att använda än faktureringsmetoden. Ibland kallas kontantmetoden för bokslutsmetoden.

När bokslutet sammanställs vid årsskiftet ska alla obetalda kund- och leverantörsfakturor (samt momsen på dessa) bokföras, trots att de inte är betalda. Detta beror på att man ska kunna beräkna resultatet under det gångna räkenskapsåret, och sammanställa företagets balansräkning och få en rättvisande bild.

Så fungerar kontantmetoden

Vi tar två exempel för att illustrera hur den här bokföringsmetoden fungerar.

Om du får en faktura som ska betalas:

Du får en faktura du betalar fakturan du bokför att du har betalat fakturan

Om du skickar ut en faktura till en kund:

Du skickar en faktura du får betalt du bokför att du har fått en inbetalning

Vilken bokföringsmetod ska man välja?

Det finns alltså två bokföringsmetoder (kontantmetoden och faktureringsmetoden), men vilken av dem ska man välja?

Kontantmetoden kan endast användas om företagets omsättning är under 3 miljoner kronor per år. Är den högre än så måste företaget därmed använda faktureringsmetoden.

Det är också därför som kontantmetoden är väldigt utbrett bland mindre företag som omsätter under denna nivå, eftersom det normalt sett anses vara en lättare bokföringsmetod än faktureringsmetoden.

Det är inte tillåtet att använda både kontantmetoden och faktureringsmetoden samtidigt, utan endast en av dem måste tillämpas i företagets bokföring. Bokföringsmetoden som är registrerad hos Skatteverket (och står i företagets registreringsbevis) är den metoden som måste användas.

Går det att byta bokföringsmetod?

Företag kan alltid byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden.

Men att byta från faktureringsmetoden till kontantmetoden är inte tillåtet.

Kontantmetoden på engelska

Cash basis method / cash flow accounting


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.