Vad är kongruensprincipen?

Kongruensprincipen innebär alla intäkter och kostnader i ett företag måste redovisas via dess resultaträkning. Man kan alltså inte föra dessa direkt till det egna kapitalet (som redovisas i företagets balansräkning) – det kan enbart förändras genom att bolaget genererar en vinst (positivt resultat), omvärdering av tillgångar eller skulder, eller genom en nyemission.

Det måste helt enkelt finnas en överensstämmelse mellan företagets balansräkning och resultaträkning. Kongruensprincipen ser till att förändringar av företagets tillgångar och skulder redovisas i resultaträkningen, och detta gör i sin tur att tydligheten i redovisningen ökar.

Kongruensprincipen gör att försiktighetsprincipens tydlighet förstärks. Detta beror på att inga resultatpåverkande transaktioner kan ”gömmas” i balansräkningen.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Kongruensprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.