Nedskrivning

Vad betyder nedskrivning?

Nedskrivning innebär att bolaget minskar det bokförda värdet på en anläggningstillgång eller omsättningstillgång, genom att helt eller delvis skriva bort värdet från balansräkningen och redovisa det som en kostnad i …

Läs artikel

NRI

Vad betyder NRI?

Förkortningen NRI står för Non-Recurring Items, vilket innebär icke-återkommande händelser eller kort sagt engångshändelser, och det är något som du kan hitta i en resultaträkning. När man använder begreppet syftar …

Läs artikel

Utdelningsandel

Vad är utdelningsandel?

Bolagets utdelningsandel visar hur stor (procentuell) del av vinsten som delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Nyckeltalet är viktigt att ha koll på om du har utdelningsinvestering som …

Läs artikel

Fundamental analys

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys, förkortat FA, kallas den analysmetod där du tittar på bolaget och dess redovisade siffror. Du kollar på exempelvis vinst, omsättning, kassaflöde, tillgångar, och skulder. Grundtanken med fundamental analys …

Läs artikel

Utdelning

Vad är utdelning?

En utdelning är en utbetalning av likvida medel till aktieägarna i ett aktiebolag. Det är kort sagt en årlig utbetalning av bolagets vinst som tillfaller ägarna (förutsatt att bolaget har …

Läs artikel

PE-tal

Vad är P/E-tal?

Nyckeltalet P/E-tal visar hur bolagets vinst värderas av marknaden, och är ett av de vanligaste och mest använda nyckeltalen. Förkortningen P/E står för Price/Earnings – alltså Pris/Vinst på svenska – …

Läs artikel

PB-tal

Vad är P/B-tal?

Nyckeltalet P/B-tal visar hur bolagets eget kapital (det bokförda värdet) värderas av marknaden. Förkortningen P/B står för Price/Book – eller Pris/Eget kapital på svenska – och det är helt enkelt …

Läs artikel

PS-tal

Vad är P/S-tal?

Nyckeltalet P/S-tal visar hur bolagets försäljning (intäkter/omsättning) värderas av marknaden. Förkortningen P/S står för Price/Sales – alltså Pris/Försäljning på svenska – och det är helt enkelt aktiekursen (price) dividerat med …

Läs artikel

PEG-tal

Vad är PEG-tal?

Nyckeltalet PEG-tal är en utökad variant av P/E-talet och används för att visa hur en aktie värderas i förhållande till hur snabbt bolaget och dess vinst växer. PEG står för Price …

Läs artikel