Earnings yield (EY)

Vad är earnings yield (EY)?

Earnings Yield (EY) är ett värderingsmått som används för att hitta lågt värderade företag i förhållande till deras rörelseresultat. Det kan översättas som resultatavkastning och kallas ibland för inverterat P/E-tal …

Läs artikel

EV/S - EV/SALES

Vad är EV/S?

EV/S är ett nyckeltal som används för att visa hur företagets försäljning värderas av marknaden. Vi skulle kort sagt kunna säga att det ger oss information kring hur mycket det …

Läs artikel

Eget kapital

Vad är eget kapital?

Eget kapital är enkelt förklarat det belopp som aktieägarna har investerat i företaget, och det utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kapital betraktas som företagets egna pengar, …

Läs artikel

CAPEX

Vad är CAPEX?

CAPEX (Capital Expenditures) är kostnader som är relaterade till att köpa, reparera, uppdatera, eller uppgradera en tillgång i ett bolag. Den här typen av kostnader är tänkta att bidra till …

Läs artikel

OPEX

Vad är OPEX?

OPEX (Operating Expenses) är löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst, eller ett system. Det är kostnader som tas på kort sikt för att sköta och hålla igång den …

Läs artikel