Regeln om 72

Vad är regeln om 72?

Regeln om 72 är ett mycket enkelt sätt att beräkna hur lång tid det tar att fördubbla sitt kapital, och vilken avkastning som krävs för detta (genom ränta-på-ränta). Detta kan …

Läs artikel

Amortering

Vad är amortering?

Amortering innebär att man återbetalar ett lån. I de flesta fall återbetalas skulden månadsvis, men det förekommer även amortering kvartals- och årsvis. När låntagaren amorterar innebär det kort sagt att …

Läs artikel

Skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev (även kallat låneavtal) är det avtal man skriver på när man tar ett lån (eller lånar ut pengar till någon). Det specificerar hur stor skulden är, på vilket …

Läs artikel

Faktureringsmetoden

Vad är faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden innebär att varje affärshändelse bokförs vid två tillfällen, till skillnad från kontantmetoden där det enbart sker vid ett tillfälle. Vid användning av faktureringsmetoden (den klassiska bokföringsmetoden) bokför man när …

Läs artikel

Kontantmetoden

Vad är kontantmetoden?

Kontantmetoden innebär att bokföring av intäkter och utgifter endast sker när överföringen av pengarna har skett. Det är en relativt enkel bokföringsmetod, och en av två som går att använda. …

Läs artikel

Verifikation

Vad är en verifikation?

En verifikation är ett underlag för en affärshändelse i bokföringen. Det kan vara ett kvitto, faktura, eller någon annan form av dokument. Underlaget kan vara antingen fysiskt eller elektroniskt, och …

Läs artikel

Säkerhetskrav

Vad är säkerhetskrav?

Säkerhetskrav är den summa pengar som du behöver ha som säkerhet vid handel med vissa finansiella produkter och värdepapper. Det anges vanligtvis som en procentandel av affärens totala värde, och …

Läs artikel

Stop loss

Vad är en stop loss?

En stop loss är ett verktyg som används för att begränsa förlusten vid handel med aktier och andra värdepapper. Stop loss kan vara extra användbart vid hög volatilitet på marknaden …

Läs artikel

Gordons formel

Vad är Gordons formel?

Gordons formel är metod för att beräkna det motiverade priset (verkliga värdet) på en aktie. Den publicerades 1956 av ekonomen Myron J. Gordon och är en välkänd och mycket beprövad …

Läs artikel