ETF

Vad är en ETF?

En ETF är en börshandlad fond (Exchange Traded Fund) som handlas direkt över börsen, precis som vanliga aktier. Börshandlade fonder har revolutionerat sättet att spara och investera på. De används …

Läs artikelVad är en ETF?

Baisse

Vad betyder baisse?

Baisse är ett generellt begrepp som används för att beskriva kraftigt fallande börskurser under hög omsättning. Nedgången sker vanligtvis under kortare tidsperioder, t.ex. under en eller ett par dagar. Men …

Läs artikelVad betyder baisse?

Hausse

Vad betyder hausse?

Hausse är ett generellt begrepp som används för att beskriva kraftigt stigande börskurser under hög omsättning. Uppgången sker vanligtvis under kortare tidsperioder, t.ex. under en eller ett par dagar. Men …

Läs artikelVad betyder hausse?

Sharpekvot

Vad är sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått på riskjusterad avkastning, och används för att jämföra portföljer (eller fonder) med varandra. Riskjusterad avkastning innebär att man tittar på hur hög avkastningen är i förhållande …

Läs artikelVad är sharpekvot?