Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys visar bolagets kassaflöde (inbetalningar och utbetalningar) under en specifik tidsperiod, oftast räkenskapsåret, och därmed även förändringen i bolagets likvida medel. Dessa in- och utbetalningar kallas gemensamt för betalningsströmmar.

Du hittar bolagets kassaflödesanalys i årsredovisningen. Det är även vanligt att bolagen inkluderar kassaflödesanalysen i förkortad version i samband med deras kvartalsrapporter.

Kassaflödet är alltså bolagets in- och utbetalningar, som berättar för oss om bolaget får in mer pengar än vad de gör av med i form av olika typer av kostnader. Vi får därmed en relativt god uppfattning om den finansiella ställningen i det här specifika bolaget.

Vi som investerare letar efter positiva kassaflöden, eftersom dessa kommer att vara grunden till framtida utdelningar och att aktiekursen på sikt stiger.

Kassaflödet i ett bolag är svårare att ”manipulera” i redovisningen än vad exempelvis vinsten är. Bolagets vinst går att påverka med diverse olika redovisningseffekter som gör att resultatet kan se bättre (eller sämre) ut än vad det i själva verket är.

Bolagets kassaflöde ger därför en bättre bild av lönsamheten i bolaget och hur betalningsströmmarna av in- och utbetalningar har varit under räkenskapsperioden.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Bolagets kassaflödesanalys består av 3 delar

En kassaflödesanalys består av 3 delar, som tillsammans visar bolagets kassaflöde från hela verksamheten men uppdelat i mindre kategorier för en bättre översyn.

Detta avgör hur mycket pengar som bolaget har vid slutet av räkenskapsåret, lönsamheten, samt förmågan att betala tillbaka skulder och dela ut pengar till aktieägarna.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Detta visar den huvudsakliga verksamhetens verkliga kassaflöde, före investeringar och finansiell verksamhet.

Här hittar du bland annat:

 • Försäljning
 • Varulager
 • Kundfordringar
 • Kortfristiga skulder
 • Justeringar för avskrivningar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Den här delen ger dig som investerare mer detaljerade uppgifter kring hur bolaget faktiskt använder sina pengar i investeringsverksamheten.

Här hittar du bland annat:

 • Förvärv av anläggningstillgångar
 • Avyttring av anläggningstillgångar
 • Andra typer av investeringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Detta visar hur kassaflödet ser ut i bolagets finansieringsverksamhet.

Här hittar du bland annat:

 • Nyemissioner
 • Lån
 • Amortering av skulder
 • Utbetald utdelning
 • Koncernbidrag

Varför är bolagets kassaflödesanalys viktig?

Hela syftet med en kassaflödesanalys är att få en bättre uppfattning av förändringen i bolagets likvida medel. Den ger dig som investerare värdefull information som rör bolagets lönsamhet, investeringsbehov, samt skuldsättning.

Det är kassaflödet som i slutändan ska ge vinst och betala framtida utdelningar till dig som aktieägare, och därför är det viktigt att bolaget har ett positivt kassaflöde samtidigt som det växer över tid.

Bolagets kassaflödesanalys är intressant såväl internt (inom bolaget) som externt (långivare och investerare) eftersom det ger en bild hur betalningsströmmarna faktiskt ser ut. En intern genomgång av kassaflödet kan leda till en mer effektiv organisation som genererar bättre resultat.

Tillsammans med annan finansiell information kan intressenter som långivare och investerare bilda sig en uppfattning när det gäller lönsamheten, den finansiella styrkan, samt bolagets förmåga att återbetala sina skulder.

Kassaflödesanalysen visar vilken typ av kontanta medel som verksamheten har tjänat in och betalt ut. Du får även veta vart kassaflödet in kommer ifrån – om det t.ex. är försäljning av varor och tjänster eller anläggningstillgångar, nya lån, nyemission, och så vidare.

Vad gör att kassaflödet växer eller minskar?

Här är två exempel på ett växande och minskade kassaflöde.

Nya och utökade lån = ökad mängd likvida medel = kassaflödet växer
Förklaring: lånet blir en inbetalning av nya pengar till bolaget

Avbetalning på lån = minskad mängd likvida medel = kassaflödet minskar
Förklaring: avbetalningen blir en utbetalning som görs med befintligt kapital i bolaget

Kassaflödesanalys på engelska

Cash flow statement / Statement of cash flows

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.