Vad är jämförbarhetsprincipen?

Jämförbarhetsprincipen innebär att bolagets redovisning ska tillämpa samma redovisningsprinciper från år till år. Detta används vid t.ex. klassificering och värdering av de olika posterna i bolagets balansräkning och resultaträkning, samt årsredovisning.

Principen används för att underlätta då man vill jämföra redovisningen (och nyckeltal) mellan flera olika räkenskapsår. Det blir kort sagt lättare för intressenter som vill analysera bolaget och dess räkenskaper.

Den här principen kallas ibland även för konsekvensprincipen. Ett nystartat företag kan dock såklart inte använda den här principen eftersom det inte finns någon historik. Men principen fyller faktiskt central funktion för existerande företag då det underlättar vid analys.

Byte av redovisningsprinciper

Generellt sett är det inte tillåtet för ett företag att ändra redovisningsprinciper.

Men det accepteras i de fall då lagbestämmelser eller auktoritativa redovisningsrekommendationer ändras. Det kan också vara nödvändigt att genomföra ett byte av principer om företaget exempelvis byter koncerntillhörighet.

När ett byte av redovisningsprinciper sker behöver företaget se till att årets uppgifter i årsredovisningen går  att jämföra med de tidigare årens uppgifter.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Jämförbarhetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Jämförbarhetsprincipen på engelska

Consistency concept


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.