Vad innebär investerarskyddet?

Investerarskyddet är ett skydd för dig som investerare. Skyddet innebär att du kan få ersättning upp till en specifik summa per institut om ett institut går i konkurs och och inte kan lämna ut dina tillgångar (värdepapper eller likvida medel).

Alla privatpersoner (inkl. omyndiga), företag, och övriga juridiska personer (t.ex. dödsbon) har rätt till investerarskyddet. Det som krävs för att skyddet ska gälla är att det institut där du har dina värdepapper eller pengar ska ha gått i konkurs, samt att det visar sig att du inte kan få ut dessa tillgångar.

Skyddets ersättning beräknas på marknadsvärdet vid konkurstillfället, och skyddar inte mot värdeförändringar (minskat värde) på värdepapper. Investerarskyddet kompenserar inte heller för förluster som uppstått på grund av att en emittent har gått i konkurs.

Finansiella institut är skyldiga enligt lag att hålla isär kundernas värdepapper och institutets egna värdepapper. Investerarnas värdepapper ska därmed inte riskeras att försvinna i samband med en konkurs, givet att institutet har följt regelverket. Men det trots detta uppstå situationer där investerarskyddet träder in, t.ex. om de trots allt har blandat ihop dina tillgångar med sina egna på grund av slarv eller brottslighet.

Riksgälden och konkursförvaltaren informerar de berörda kunderna om möjligheten till ersättning, men du måste själva framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen från konkursbeslutet. Du har inte möjlighet att få någon ersättning om du inte framför dina krav i tid.

Investerarskyddet finansieras genom avgifter från de anslutna instituten.

Det här skyddet är inte detsamma som insättningsgaranti. Investerarskyddet gäller värdepapper och likvida medel i din depå medan insättningsgarantin endast gäller pengar på bankkonton (upp till en specifik summa).

🔗 Se aktuell nivå för investerarskyddet på Riksgalden.se

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad omfattas av investerarskyddet?

Alla typer av värdepapper (finansiella instrument) som definieras i lagen om värdepappersmarknaden, tex:

Vad omfattas inte av investerarskyddet?

  • Konkurs av fondbolag, förvaltningsinstitut, eller emittent
  • Kapitalförsäkringar och andra försäkringslösningar
  • Tillgångar i en IPS
  • Marknadsvärdeförluster
  • Försluter som uppståt pga dålig finansiell rådgivning
  • Pengar på ett vanligt konto
Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.