Vad innebär investerarskyddet?

Investerarskyddet är ett skydd för dig som investerare. Skyddet innebär att du kan få ersättning upp till en viss summa per institut om ett institut går i konkurs och och inte kan lämna ut dina tillgångar (värdepapper eller likvida medel).

Alla privatpersoner (inkl. omyndiga), företag, och övriga juridiska personer (t.ex. dödsbon) har rätt till investerarskyddet. Det som krävs för att skyddet ska gälla är att det institut där du har dina värdepapper eller pengar ska ha gått i konkurs, samt att det visar sig att du inte kan få ut dessa tillgångar.

Skyddets ersättning beräknas på marknadsvärdet vid konkurstillfället, och skyddar inte mot värdeförändringar (minskat värde) på värdepapper. Investerarskyddet kompenserar inte heller för förluster som uppstått på grund av att en emittent har gått i konkurs.

Finansiella institut är skyldiga enligt lag att hålla isär kundernas värdepapper och institutets egna värdepapper. Investerarnas värdepapper ska därmed inte riskeras att försvinna i samband med en konkurs, givet att institutet har följt regelverket. Men det trots detta uppstå situationer där investerarskyddet träder in, t.ex. om de trots allt har blandat ihop dina tillgångar med sina egna på grund av slarv eller brottslighet.

Riksgälden och konkursförvaltaren informerar de berörda kunderna om möjligheten till ersättning, men du måste själva framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen från konkursbeslutet. Du har inte möjlighet att få någon ersättning om du inte framför dina krav i tid.

Investerarskyddet finansieras genom avgifter från de anslutna instituten.

Det här skyddet är inte detsamma som insättningsgaranti. Investerarskyddet gäller värdepapper och likvida medel i din depå medan insättningsgarantin endast gäller pengar på bankkonton (upp till en viss summa).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad omfattas av investerarskyddet?

Alla typer av värdepapper (finansiella instrument) som definieras i lagen om värdepappersmarknaden, tex:

Vad omfattas inte av investerarskyddet?

  • Konkurs av fondbolag, förvaltningsinstitut, eller emittent
  • Kapitalförsäkringar och andra försäkringslösningar
  • Tillgångar i en IPS
  • Marknadsvärdeförluster
  • Försluter som uppståt pga dålig finansiell rådgivning
  • Pengar på ett vanligt konto
Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.