Vad är insiderhandel?

Insiderhandel kallas det när en insynsperson (även kallat insider) i ett företag handlar aktier eller andra finansiella instrument i det bolaget som de har insyn i och tillgång till insiderinformation kring.

När en insider vill handla med bolagets aktie ska personen göra det vid en tidpunkt då marknaden har så fullständiga uppgifter som möjligt kring bolaget, dess verksamhet, och andra omständigheter som kan påverka aktiekursen.

Bolagens insynspersoner rekommenderas att köpa och äga bolagets aktie långsiktigt, och inte att aktivt handla med dem fram och tillbaka – det är dock fullt tillåtet att göra så, förutsatt att de inte köper eller säljer baserat på insiderinformation.

Information måste anses vara allmänt känd för att inte bedömas vara insiderinformation. Alla börsnoterade bolag måste gå ut med information som är av kurspåverkande karaktär, vilket vanligtvis sker genom ett pressmeddelande – och det är först när ett pressmeddelande har släppts som informationen kan anses vara allmänt känd.

Insiders får aldrig tipsa eller ge råd till andra personer om insiderinformation så att de kan dra vinning av detta.

Insynspersoner måste rapportera alla sina affärer i bolagets aktie så att allmänheten kan ta del av hur de har agerat. Detta innebär at vi som investerare därmed har möjlighet att hålla ett öga på hur insynspersonerna i ett bolag agerar.

Är det viktigt att bry sig om insiderhandel?

Det finns en del teorier och studier som pekar på att det går att få en relativt bra avkastning genom att följa hur insynspersonerna i ett bolag agerar.

Detta ska bero på att det är smart att ta rygg på de personer som är insatta i ett bolag och deras verksamhet.

Du kan alltså tjäna på att ta reda på hur bolagets insiders har agerat den senaste tiden – och huruvida de har köpt eller sålt bolagets aktie.

Är det många och stora köp av insynspersonerna kan det vara ett bra tecken att de ser ljust på bolagets framtid.

Är det många och stora sälj av insynspersonerna kan det vara ett tecken på att de ser mörkt på framtiden och att de därför vill sälja sitt aktieinnehav.

Vilka insiders är intressantast?

Det finns ett par insynspersoner som kan vara värda att följa och bevaka deras agerande.

  • Bolagets VD
  • Bolagets finanschefer
  • Bolagets marknadschefer
  • Andra högt uppsatta chefer

När dessa personer väljer att antingen göra ordentliga köp eller säljaffärer i bolagets aktie kan det därför vara intressant för dig som investerare. Kom dock ihåg att inte enbart agera på hur insiders agerar – det bör aldrig vara den enda beslutsfaktorn för något av dina beslut.

Är insiderhandel olagligt?

Nej, insiderhandel i sig är inte olagligt – utan det blir olagligt först när en insynsperson köper eller säljer bolagets aktie baserat på information som inte är allmänt känd eller under vissa specifika tidpunkter (t.ex. innan delårsrapporter).

Det är ett allvarligt brott att dra nytt av insiderinformation som allmänheten inte har kännedom kring. De finansiella marknaderna måste kunna fungera klokt, och en förutsättning för att finansmarknaden ska uppfattas som seriös är att alla agerar enligt lagbokens alla regler.

Insiderhandel är alltså olagligt om man köper eller säljer en aktie baserat på insiderinformation, alltså information som övriga aktiemarknaden inte har vetskap kring. Du får då en fördel mot övriga investerare och det är naturligtvis inte lagligt.

Hur kan en insider dra nytta av insiderinformation?

Vi tar ett exempel.

En storägare i Skogsbolaget AB är bolagets styrelseordförande, och har därför tillgång till information långt tidigare än allmänheten.

Storägaren får veta att det har uppstått problem med några av bolagets skogsmaskiner, vilket innebär att bolaget inte har kunnat ha en normalt fungerande verksamhet och därmed gått miste om intäkter.

Detta är mycket kritisk information som, när den blir offentlig, sannolikt påverkar aktiekursen kraftigt.

Storägaren väljer att sälja sina aktier i bolaget så fort han får reda på detta, och eftersom allmänheten inte känner till detta kan han troligtvis sälja till ett relativt bra pris då övriga investerare inte känner till detta ännu vilket innebär att det inte påverkat aktiekursen.

Podcast-tips kring insynspersoner och insiderhandel

Vi rekommenderar podcastavsnittet om du vill lära dig mer kring insynspersoner och insiderhandel.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.