Vad är inköpschefsindex?

Inköpschefsindex är en konjunkturmätare (ekonomisk indikator) som ibland kallas för PMI (Purchasing Managers Index). Hela tanken med detta index är att det snabbt ska ge en uppfattning om den rådande konjunkturen.

Statistiken som ligger till grund för inköpschefsindex hämtas in varje månad från cirka 200 inköpschefer. Står inköpschefsindex på ett indextal över 50 så indikerar det tillväxt i ekonomin, medan under 50 indikerar en nedgång i ekonomin. 

På den svenska marknaden är det Silf och Swedbank som arbetar tillsammans för att göra den här mätningen. De publicerar de senaste siffrorna för tillverkningsindustrin den första bankdagen varje månad, medan siffrorna för tjänstesektorn offentliggörs den tredje bankdagen varje månad.

Vill du läsa den senaste rapporten kring inköpschefsindex? Klicka dig vidare till PMI-sidan hos Swedbank där du alltid hittar den senaste informationen kring indexet och dess nuvarande nivå.

Hur fungerar inköpschefsindex?

Inköpschefsindex beräknas med hjälp av enkäter där inköpscheferna får svara på ett antal frågor.

En fråga som berörs är t.ex. om de ser en förbättring eller försämring av verksamheten. Men även hur den här månaden ser ut jämfört med den förra, och så vidare. Det deltar vanligtvis omkring 200 inköpschefer i varje undersökning. Och bolagen där dessa arbetar är av olika storlek och finns brett utspritt.

Den amerikanska motsvarigheten

I Sverige är det som sagt Silf och Swedbank som sköter den här mätningen, men hur ser det ut i USA egentligen?

Deras motsvarighet heter ISM Manufacturing Index (men kallas ofta för just PMI också), och fungerar på samma sätt som PMI i Sverige. Varje månad genomförs undersökningar bland fler än 300 amerikanska inköpschefer där de samlar in all nödvändig information.

Inköpschefsindex på engelska

PMI / Purchasing Managers Index


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.