Hur börsnoterar man ett bolag?

En börsnotering är vanligtvis en lång och tidskrävande process som kräver en hel del arbete från såväl bolaget och dess ledning men även utomstående aktörer. Det finns flera steg bolaget behöver gå igenom för att förberedas inför noteringen för att slutligen notera bolagets aktier.

Kraven är höga för de bolag som vill notera sina aktier på en marknadsplats, men givetvis skiljer det sig en del mellan kraven som ställs för en notering vid Stockholmsbörsen (eller huvudlistan som en kallas för i dagligt tal) jämfört med en notering vid exempelvis First North, Aktietorget, eller NGM.

Vi kommer nu att gå igenom de steg, väldigt förenklat, som krävs för att man ska kunna börsnotera ett bolag så att du får en bättre uppfattning om vad som krävs och vad bolagen går igenom för att kunna börsnotera sina aktier. Innan du läser processen nedan kan det dock vara bra att känna till varför man börsnoterar ett bolag.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Steg 1 – Legal process

Det första steget är vanligtvis en juridisk process där man anlitar jurister för att genomlysa bolaget. Juristerna går igenom bolagets handlingar, styrelse, anställda, avtal, försäkringar, samt organisationen och bolagsordningen i stort. De går dessutom igenom eventuella tvister, skatter, skulder, och annan formalia som krävs inför en notering.

Den här delen av noteringsprocessen är vanligtvis relativt kostsam och tidskrävande, men det är en oerhört viktig pusselbit för att bolagets aktie faktiskt ska kunna börsnoteras på en marknadsplats.

Steg 2 – Dokumentationsprocess

Bolaget måste upprätta ett prospekt som innehåller en beskrivning av bolaget, riskinformation, uppgifter om ägande, bakgrund och motiv till noteringen, och mycket annat.

Detta krävs eftersom att potentiella investerare ska ha en möjlighet att läsa på om bolaget för att sedan kunna bestämma sig om det här är ett bolag de vill investera i eller inte.

Steg 3 – Noteringsprocess

Bolaget behöver föra en dialog med den eller de mäklare som har blivit anlitade för att hantera noteringen, samt den marknadsplats/börs som bolaget har för avsikt att notera sig på.

Mäklarna bidrar b.la. med rådgivning för att börsintroduktionen ska bli så lyckad som möjligt, men de hjälper även till med att värdera och prissätta aktien, samt att eventuellt stödköpa aktien vid de första och inledande handelsdagarna.

Marknadsplatserna ställer krav på de bolag som vill vara noterade och dessa måste alltså uppfyllas för att kunna börsnoteras. Kraven skiljer sig mellan olika marknadsplatser, men vanligtvis handlar det om informationspolicy, bolagets ägarspridning, samt andra riktlinjer kring information- och presshantering.

Steg 4 – Värderingsprocess

Bolaget måste värderas och aktien som ska börsnoteras måste prissättas. Värderingen sker med ett flertal olika modeller och tillvägagångssätt för att komma fram till ett pris som kan anses rimligt.

Aktien ska prissättas så att nya investerare kan investera till ett rimligt pris, samtidigt som man inte vill sälja ut bolaget allt för billigt. Detta är alltid en utmaning i noteringsprocessen, och det finns alltså en viss avvägning man måste göra här.

Detta kan vara en något komplicerad process. Men det är samtidigt en väldigt viktig att det blir rätt, och lyckas man inte sätt ett rimligt pris på aktien kan börsnoteringen bli mindre lyckad.

Steg 4 – Marknadsförings-/försäljningsprocess

Aktien ska nu erbjudas till såväl allmänheten som institutionella investerare (t.ex. fondbolag). Prospektet måste alltså vara färdigt och kunna distribueras så att investerare kan läsa på om bolaget.

Bolag som är på väg att börsnoteras brukar vanligtvis annonsera i affärstidningar, på webbplatser relaterade till ekonomi och finans, eller på andra sätt för att få uppmärksamhet i media. De kan även genomföra investerarträffar, samt träffa fondbolag och andra institutionella investerare.

Nu måste även bolagets webbplats innehålla en sida för investerarrelationer (IR, engelska; Investor Relations) där det går att hitta mer information om bolaget, så som tidigare årsredovisningar.

Kostnad för att börsnoteras

En börsnotering är en komplex, tidskrävande och dyr process, och det är vanligtvis många inblandade för att allt ska gå rätt till. Bolagen har vanligtvis inte den här kompetensen inom bolaget, utan man behöver därför ta hjälp av utomstående aktörer.

Det kan kosta flera miljoner kronor för att börsnotera ett bolag. I praktiken kan det dock skilja rätt rejält mellan olika bolag och börser, men man bör ändå räkna med att det kan kosta en rejäl slant att notera bolagets aktier på en marknadsplats.

Kostnaderna som uppstår i samband med en börsnotering är flera. Rådgivare, jurister, revisorer och mäklare kostar en hel del, men även sådant som upprättandet av ett prospekt samt marknadsföringen av bolaget. Dessutom tillkommer även en anslutningsavgift till själv marknadsplatsen, samt en årlig avgift för att vara noterad.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.