Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag (även kallat moderbolag eller förvaltningsbolag) är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Det bedriver vanligtvis ingen egen verksamhet (inget driftsbolag), utan agerar snarare ägare till andra rörelsedrivande dotterbolag.

Hela syftet med holdingbolag är därmed att kontrollera och styra över de bolag som företaget äger. Och även om det inte är så vanligt att holdingbolag driver en egen verksamhet så finns det inget som stoppar ett sådant företag från att göra det.

Det är vanligt att holdingbolaget har med ”holding” i företagsnamnet, men det är helt och hållet frivilligt. Men utöver detta är det i grund och botten precis som vilket annat aktiebolag som helst.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vilka är fördelarna med ett holdingbolag?

Det kan finnas flera olika fördelar med att ha ett holdingbolag, och här tänkte vi gå igenom ett par av de vanligaste.

Innan man startar ett holdingbolag är det dock värt att tänka på att det blir en ökad administration som kan kosta både tid och pengar eftersom det är fler bolag som ska skötas. Därmed måste man väga fördelarna mot detta faktum.

1. Låna pengar mellan koncernbolag

Tillsammans bildar ett holdingbolag (moderbolag) och dess dotterbolag en s.k. koncern. Och under vissa förutsättningar är det möjligt att låna ut pengar mellan de olika bolagen.

Detta är inte möjligt när det gäller fristående aktiebolag, och därmed kan holdingbolag och koncernstrukturen vara en klok idé om detta eventuellt behövs. Att låna ut pengar mellan olika bolag inom en koncern kan göra det möjligt att lättare allokera kapital där det gör störst nytta.

2. Möjligt att resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern

Det går att lämna ett s.k. koncernbidrag mellan bolag som ingår i en koncern, vilket gör det möjligt att jämna ut resultatet bland koncernens olika bolag. Det kan i sin tur leda till en lägre skatt för koncernen totalt sett.

Vi kan ta följande exempel:

En koncern består av holdingbolaget och två dotterbolag.  Det ena dotterbolaget går med vinst, medan det andra går med förlust. Genom ett koncernbidrag kan vinsten från det första dotterbolaget flyttas till det andra. Och på detta sätt har man jämnat ut resultatet och det ger då en lägre skatt för koncernen.

3. Få mer pengar över vid en försäljning

Är du företagare och ska sälja ditt företag kan det löna sig att starta ett holdingbolag. Genom att holdingbolaget äger företaget du vill sälja kan du nämligen få mer pengar över efter att försäljningen är genomförd.

Det beror på att det blir en mer förmånlig skattesituation (skattefritt under vissa förutsättningar) jämfört med att sälja ett företag som ägs av en fysisk person. Dessa pengar kan då användas till att exempelvis starta upp en ny verksamhet. Eller så kan du välja att plocka ut pengarna till dig som ägare.

Vad är skillnaden mellan holdingbolag och investmentbolag?

Holdingbolag på sätt och vis kan påminna om investmentbolag, men dessa fungerar inte riktigt på samma sätt.

Den främsta skillnaden är att holdingbolag vanligtvis ingår i en permanent koncern och förvaltar dotterbolag i denna koncern. Och i många fall är dotterbolagen inom samma eller liknande branscher.

I ett investmentbolag är de vanligtvis mer transaktionsintensiva (köper och säljer bolag) och äger mindre delar av olika bolag. Investmentbolagens innehav kan såklart vara inom samma bransch också, men det förekommer också att de är inom helt olika branscher och inte har någon gemensam nämnare.

Holdingbolag på engelska

Holding company

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.