Vad är handpenning?

En handpenning är en liten del av det totala priset som köparen betalar som en säkerhet innan köpet går igenom helt och hållet. Den visar kort sagt att köparen är seriös och vill genomföra köpet, och fungerar som en säkerhet för säljaren.

Hur stor handpenning är kan variera beroende på vilken typ av affär det gäller. Men vid köp av bostad är det standard att köparen ska betala en handpenning på 10 procent av bostadens pris. Begreppet nämns ofta i samband med just bostadsköp, men det kan även användas i andra sammanhang också.

Det är viktigt att förstå att handpenningen inte är något extra man betalar, utan det är snarare en liten del av det totala köpet. Betalar man in 10 procent ska resterande 90 procent betalas till säljaren när köpet genomförs.

Vad är skillnaden mellan handpenning och kontantinsats?

Det är vanligt att handpenning och kontantinsats blandas ihop, och de betyder alltså inte samma sak.

  • Handpenning = vanligtvis 10 procent och är en säkerhet för säljaren när köpekontraktet skrivs
  • Kontantinsats = vanligtvis 15 procent och är en säkerhet för banken när du tar ett bolån

Handpenningen kan dock räknas in i kontantinsatsen. Detta betyder enkelt förklarat att du först betalar in 10 procent av priset (handpenning), och därefter resterande 5 procent (kontantinsats) när köpet är genomfört.

Du behöver därmed finansiera totalt 15 procent av priset med egna pengar (varav 10 procent går till handpenningen), och de resterande 85 procent med hjälp av ett lån.

Handpenning på engelska

Down payment


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.