Vad är goodwill?

Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning med en obestämd nyttjandeperiod.

Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget t.ex. har ett bra rykte, mycket kompetens, goda kundrelationer, samt starka varumärken och patent. Detta är kort sagt sådant som ökar företagets chanser att lyckas väl. Nystartade företag har därför normalt sett inte någon goodwill.

Företag med bra goodwill kommer därmed att värderas högre än det faktiska kapitalet som finns bokfört. Vid en försäljning av företaget är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde (tillgångar minus skulder) och vad köparen av företaget betalar.

Det kan vara väldigt svårt att beräkna värdet av den här tillgången. Man behöver därmed använda sig av ett kvalitativ underlag och sannolikt ta hjälp av erfarna personer inom området för att göra en så bra beräkning som möjligt.

Goodwill i företagets bokföring

Detta är som sagt en immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen.

Företag får inte skriva av goodwill, utan det får endast skrivas ned. Detta innebär alltså att enbart nedskrivning är tillåten, och inte avskrivning. Detta enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som trädde i kraft år 2005.

IFRS säger även att tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde. Företaget måste därför kontrollera om värdet på deras goodwill består – om det inte gör det måste en nedskrivning ske. En nedskrivning minskar företagets värde, och belastar även resultatet i deras resultaträkning negativt.

Motsatsen är badwill

Badwill kan även benämnas som negativ goodwill.

Detta innebär att företaget har ett dåligt rykte och anseende, och en tidigare kundkrets som kanske inte vill ha med företaget att göra längre. Det kan även bero på att de har misskött bokföringen.

Företagets rykte har helt enkelt en negativ påverkan på marknadsvärdet, samtidigt som det såklart också kan innebära minskade intäkter. Badwill kan allvarligt skada ett företag, och inte enbart när det gäller intäkter. Det är nämligen svårt att återuppbygga ett dåligt rykte, och dessutom kan det ta väldigt lång tid (om det ens är möjligt).


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.