Vad är goodwill?

Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning med en obestämd nyttjandeperiod.

Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget t.ex. har ett bra rykte, mycket kompetens, goda kundrelationer, samt starka varumärken och patent. Detta är kort sagt sådant som ökar företagets chanser att lyckas väl. Nystartade företag har därför normalt sett inte någon goodwill.

Företag med bra goodwill kommer därmed att värderas högre än det faktiska kapitalet som finns bokfört. Vid en försäljning av företaget är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde (tillgångar minus skulder) och vad köparen av företaget betalar.

Det kan vara väldigt svårt att beräkna värdet av den här tillgången. Man behöver därmed använda sig av ett kvalitativ underlag och sannolikt ta hjälp av erfarna personer inom området för att göra en så bra beräkning som möjligt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Goodwill i företagets bokföring

Detta är som sagt en immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen.

Företag får inte skriva av goodwill, utan det får endast skrivas ned. Detta innebär alltså att enbart nedskrivning är tillåten, och inte avskrivning. Detta enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som trädde i kraft år 2005.

IFRS säger även att tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde. Företaget måste därför kontrollera om värdet på deras goodwill består – om det inte gör det måste en nedskrivning ske. En nedskrivning minskar företagets värde, och belastar även resultatet i deras resultaträkning negativt.

Motsatsen är badwill

Badwill kan även benämnas som negativ goodwill.

Detta innebär att företaget har ett dåligt rykte och anseende, och en tidigare kundkrets som kanske inte vill ha med företaget att göra längre. Det kan även bero på att de har misskött bokföringen.

Företagets rykte har helt enkelt en negativ påverkan på marknadsvärdet, samtidigt som det såklart också kan innebära minskade intäkter. Badwill kan allvarligt skada ett företag, och inte enbart när det gäller intäkter. Det är nämligen svårt att återuppbygga ett dåligt rykte, och dessutom kan det ta väldigt lång tid (om det ens är möjligt).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.