Betterwealth omdöme

BetterWealth är en av de s.k. robotrådgivarna på marknaden som på ett enkelt sätt hjälper privatpersoner att få igång ett konkurrenskraftigt och personligt anpassat sparande.

Det är väldigt enkelt att komma igång med ett sparande hos BetterWealth. Du behöver enbart svara på ett par enkla frågor, bestämma hur lång sparhorisont du har, hur mycket du vill spara, och vilken risknivå du är bekväm med. Därefter tar de fram ett personligt anpassat investeringsförslag, och du kan då antingen välja deras förslag eller ändra något om du tycker att det behövs.

Du får kort sagt hjälp med att ta fram ett bra sparande som är utformat efter dina mål och preferenser, och därefter sköts investeringarna automatiskt åt dig medan du kan fokusera på annat. Alla är inte intresserade av att hela tiden analysera och värdera olika investeringar, och för dessa personer är detta därmed en jättebra lösning.

BetterWealth ser till att ditt sparande placeras i de mest prisvärda och högkvalitativa fonderna som finns tillgängliga på marknaden – helt utan att du behöver göra något själv. De analyserar regelbundet alla fonder för att se till så deras kunder alltid har det bästa möjliga alternativet.

Vill du investera hållbart så erbjuder BetterWealth goda möjligheter att göra just det. De placerar då inte dina pengar i investeringar inom kontroversiella sektorer (t.ex. vapen, tobak, och fossila bränslen) samt tar hänsyn till miljöpåverkan och de mänskliga rättigheterna. Du får samma förväntade avkastning och risk som i ett vanligt sparande, och dessutom kostar det inget extra.

BetterWealth är en helt oberoende aktör

Det verkar finnas en viss tendens bland aktörerna på den här marknaden att kalla sig för oberoende i olika former när de i själva verket inte är det fullt ut – men det gäller inte BetterWealth.

BetterWealth är nämligen en av få svenska aktörer som Finansinspektionen klassar som helt oberoende. De får helt enkelt inte betalt för att sälja eller placera ditt sparande i specifika fonder, och de har inte heller några egna fonder.

Detta gör att det inte finns några intressekonflikter eller incitament att göra sparandet onödigt dyrt. BetterWealth agerar därför i ditt intresse och väljer alltid ut de fonder som de anser är bäst för just dig och ditt sparande. De erbjuder kort sagt oberoende investeringsrådgivning – vilket är det man bör kunna förvänta sig när man använder den här typen av tjänster.

Kostnaden för ett sparande

I ett långsiktigt sparande är kostnaderna väldigt centralt och något man bör ta stor hänsyn till enligt oss. Tas det ut höga avgifter kopplat till sparandet så får inte ränta på ränta-effekten bästa möjliga förutsättningar för att arbeta på bra. Därför är det viktigt att veta vad man betalar (och varför) när man ska placera sina pengar någonstans (oavsett var).

BetterWealth har en årlig förvaltningsavgift på 0,75% och i den ingår alla kostnader som är kopplad till handel, förvarning, och valutaväxling. Har du över 1,5 miljoner kronor att placera hos dem erbjuds du ett rabatterat pris (från 0,65%). Utöver den årliga förvaltningsavgiften tillkommer även kostnad för fonderna, och beroende på vilken riskprofil du har så är den någonstans mellan 0,15 till 0,25%. Detta innebär alltså en total avgift på mellan 0,9 till 1% per år.

Det är inte superbilligt, men det är å andra sidan inte jättedyrt heller. Traditionella aktivt förvaltade fonder har i många fall en bra mycket högre avgift än så, och i de flesta fall ger de inte så stort mervärde på långa tidshorisonter.

BetterWealth försöker samtidigt hålla nere avgifterna med att endast välja indexfonder och ETFer med låga kostnader. De är dessutom tydliga med vad sparandet kan kosta och vilka avgifter de tar ut vilket såklart är väldigt bra. Många andra aktörer inom finansbranschen har en tendens att vara lite hemlighetsfulla när det gäller avgifterna för att på så vis kunna ta ut hiskeliga summor som i sin tur påverkar spararnas kapital kraftigt negativt.

BetterWealth 2

Så skiljer sig BetterWealth mot konkurrenterna

Det finns numera flertalet olika robotrådgivare och investeringsstjänster som liknar varandra till stor del, men faktum är att BetterWealth är en aktör som sticker ut lite från mängden – de använder sig nämligen av AI och maskininlärning på ett smart sätt för att förbättra avkastningen, och de har dessutom ett tydligt fokus på att minimera risken för sina sparare.

BetterWealth har en dynamisk riskkontroll som allokerar och anpassar sig efter det aktuella marknadsförhållandet. Vid tider då marknaden är skakig kommer de allokera mindre mot riskfyllda tillgångar (t.ex. aktier), och tvärtom vid lugnare tider. Och detta leder till att de kan minska risken och öka den riskjusterade avkastningen.

De använder AI och maskininlärning i stor utsträckning för att kunna gå igenom mycket stora datamängder dagligen, så att de kan upptäcka mönster och relationer mellan olika variabler. Systemet letar alltså efter faktrorer som kan påverka avkastningen, och anpassar allokeringen därefter. Detta hade varit svårt eller omöjligt för en människa att göra, och gör att BetterWealth kan ta bättre och mer pricksäkra investeringsbeslut åt sina kunder.

Den stora fördelen med AI och maskininlärning är som sagt att man väldigt enkelt och effektivt kan gå igenom väldigt stora datamängder och göra avancerade beräkningar – men en annan fördel är också att det tar bort den mänskliga faktorn ur bilden vilket gör att besluten blir mer rationella.

En viktig sak att komma ihåg är att de inte försöker tajma marknaden eller förutspå framtida utveckling, helt enkelt eftersom det är omöjligt. De försöker istället förutspå risk, vilket faktiskt är möjligt och var något som Robert. F. Engle bevisade (och belönades år 2003 med Nobelpriset för detta).

BetterWealth använder sig även av en avancerad riskspridning (investeringar i flera olika tillgångsslag) och har en daglig riskkontroll för att säkerställa rätt risknivå till alla kunder. I riskkontrollen används AI för att urskilja mönster i de stora datamängderna, vilket gör att de kan vara bättre förberedda vid nästa börskrasch.

Under 2019 har de tagit en plats på den s.k. 33-listan som är en lista från tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik som sammanställer årets hetaste startups. Den här nomineringen grundade sig i BetterWealths AI-teknik för effektiv riskhantering, vilket är ett kvitto på att det är något unikt. Dessutom har personerna bakom företaget en solid bakgrund inom både finanssektorn och den akademiska världen.

Ett par slutord

Vi hoppas att du nu har fått en bättre förståelse kring BetterWealth och deras tjänst, samt vad det är som gör att de sticker ut från mängden bland deras konkurrenter.

Det fina med BetterWealth och övriga liknande aktörer är att de gör det möjligt för personer som kanske inte vill eller orkar sätta sig in i hur investeringar funkar men som ändå vill ha ett bra och stabilt sparande.

Är du intresserad av BetterWealth så kan vara en god idé att testa på med ett sparande hos dem och helt enkelt se om det är något som passar dig.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.