Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den som har lånat pengar av en borgenär (långivare).

Gäldenären kan vara en fysisk eller juridisk person – alltså t.ex. en privatperson eller ett företag eller organisation. Denne är skyldig att betala den innestående skulden (fordringen) enligt överenskommelse (avtal eller skuldebrev).

Det ställs vanligtvis krav på gäldenären för att dennes låneansökan ska bli beviljat. Dessa krav anges i ett avtal mellan de båda parterna. Om det gäller ett lån kan det t.ex. anges vilken ränta och återbetalningstid som gäller, samt eventuellt säkerhet för lånet.

Borgenären behöver ha ett avtal för att kunna kräva tillbaka pengarna som har lånats ut till gäldenären. Lånar man via en bank eller annat kreditinstitut är dessa avtal alltid skriftliga. Avtal är dock lika bindande även om man ingått det muntligt. Men däremot kan det vara mycket svårt att bevisa vilka krav som gäller om man enbart har ett muntligt avtal.

Skulden kan överlåtas till en ny borgenär, under förutsättning att gäldenärens ställning inte försämras. Skuldens gäldenär får dock inte överlåta sin skuld till någon annan utan ett godkännande från borgenären.

Vanligtvis handlar det om pengar när man pratar om gäldenär (i juridiska termer kallas det för penninggäldenär). Men faktum är att det även kan gälla varor eller tjänster, och då kallas det för naturagäldenär.

Jämför räntor på bolån och privatlån
På Compricer kan du jämföra räntor på bolån och privatlån hos upp till 40 st olika banker och långivare med en enda ansökan. Det är helt gratis och man förbinder sig inte till något när man använder Compricers jämförelsetjänst.

Konkreta exempel på gäldenär

Det finn som sagt två typer av gäldenär – penninggäldenär och naturagäldenär.

Vi tänkte nu gå igenom ett exempel på varje så att du är med på vad respektive betyder.

Penninggäldenär

Robert ska köpa en ny bil och behöver ta ett lån för att finansiera köpet.

Han pratar med sin bank och skickar in en låneansökan, som sedan beviljas.

Robert som lånar pengarna blir då gäldenär (specifikt penninggäldenär), och banken blir borgenär.

Naturagäldenär

Ett konsultföretag erbjuder sina kunder 10% rabatt om de betalar i förskott.

När betalning har skett så är företaget skyldig att utföra tjänsten för kunden.

Företaget är då gäldenär (specifikt naturagäldenär), tills dess att de utfört tjänsten.

Vad händer om gäldenären inte betalar skulden?

I de fall då gäldenären inte återbetalar skulden så skickas det ut en betalningspåminnelse.

Är det så att gäldenären trots detta inte betalas skickas skulden vidare till ett s.k. inkassoföretag som försöker driva in skulden.

Lyckas inte inkassoföretaget driva in skulden skickas den senare vidare till Kronofogden. De ställer betalningskrav på gäldenären och detta kan även leda till en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkningen kan göra det svårt för gäldenären att bli beviljad lån i framtiden. Och därför är det väldigt viktigt att man som gäldenär betalar sina skulder.

Gäldenär på engelska

Debtor

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.