Vad är försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen innebär att alla värderingar i bolagets räkenskaper ska göras med försiktighet, och det är en av flera redovisningsprinciper.

Man skulle kort sagt kunna säga att bolaget inte ska skönmåla verkligheten. Bolaget ska inte heller chansa för mycket när de gör sina antaganden, utan bör istället ha en försiktig inställning.

Bolagets värdering får inte bygga på allt för osäkra antaganden, men om det är svårt att sätta ett värde gäller normalt sett följande: lägre värdering av tillgångar, och en högre värdering av skulder.

Principen säger alltså att försiktighet ska råda vid värdering, men det får inte drivas för långt – den måste vara med andra ord vara rimlig. Lagen tillåter alltså inte att man medvetet undervärderar och bygger upp dolda reserver då det inte ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur används försiktighetsprincipen?

När tillgångar ska värderas används ofta anskaffningsvärdet som en utgångspunkt.

Enligt försiktighetsprincipen är det lättare att motivera nedskrivningar av tillgångar än att motivera uppskrivningar. Det förekommer ofta att LVP (lägsta värdets princip) används i samband med försiktighetsprincipen, och detta innebär att bolagets omsättningstillgångar värderas till det lägsta av det aktuella värdet och det historiska anskaffningsvärdet.

Försiktighetsprincipen säger att endast konstaterade intäkter under året får tas med i räkenskaperna. De försluter som var okända på själva bokslutsdagen ska ändå finnas med i bolagets årsredovisning om försluterna kändes till innan årsredovisningen sammanställdes (och de ska naturligtvis tillhöra det gångna räkenskapsåret).

En annan konkret användning av försiktighetsprincipen är när ett bolag äger aktier. Då ska vinsterna tas upp först vid den tidpunkt då de realiseras, medan förlusterna tas upp så fort de befaras.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Försiktighetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.