Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan bli aktuellt för ett företag som går dåligt och har stora skulder som de inte klarar av att betala tillbaka. Detta är ett av två alternativ företaget kan välja mellan i det läget. Och det andra är konkurs och kort sagt lägga ner verksamheten helt.

Väljer företaget att ansöka om företagskonstruktion innebär det att de, vid en beviljad ansökan, behöver göra ändringar i verksamheten och helt enkelt försöka få snurr på företaget igen.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad krävs för att en företagsrekonstruktion ska beviljas?

Företaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion vid tingsrätten, som sedan tar ställning till detta.

Är det så att tingsrätten anser att det finns goda skäl för en rekonstruktion kan ansökan bli beviljad. Goda skäl i det här fallet handlar främst om att man visar hur man kan uppnå en lönsamhet igen och betala tillbaka sina skulder.

Företaget behöver därmed ha någon form av plan för hur de ska göra för att kunna hålla igång verksamheten. Det behöver finnas en god affärsidé och på sikt en möjlighet för företaget att kunna överleva.

Hur går en rekonstruktion till?

Vid en beviljad ansökan utser tingsrätten en s.k. rekonstruktör. Dennes uppgift är att gå igenom hela verksamheten och bilda sig en uppfattning om företaget och dess möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet. Rekonstruktören ställer sig helt enkelt frågan hur det ska kunna ske, givet den nuvarande situationen.

Det kan t.ex. bli aktuellt att lägga ner vissa (olönsamma) delar av verksamheten. Men även sälja av olika former av tillgångar för att få in pengar kan behövas. Vanligtvis gör man även upp en plan med fordringsägarna (de som företaget är skyldig pengar) för hur företaget ska kunna drivas vidare och samtidigt se till att de får betalt.

I vissa fall kan det även vara så att man är tvungen att säga upp en del av personalen, för att på så sätt kunna minska utgifterna. Man försöker helt enkelt kapa kostnader och få in mer pengar så att den finansiella situationen blir lättare att hantera. Detta leder förhoppningsvis i längden till att företaget klarar av att leva vidare.

Företaget behöver inte betala några skulder under en viss period

Under den tid då rekonstruktionen pågår behöver företaget inte betala av på sina skulder. Detta gör att de har en viss tid på sig att försöka lösa situationen.

Det underlättar processen för företaget och ökar sannolikheten att de kan klara sig ur det svåra läget.

Hur länge varar en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion beviljas vanligtvis under en period på 3 månader. Skulle det behövas mer tid för att genomföra rekonstruktionen kan det förlängas med upp till 3 månader åt gången.

Det kan dock aldrig ta mer än 12 månader. Och har företaget inte lyckats lösa situationen under hela den tiden finns det inget annat val än att försätta det i konkurs.

Vad står det i lagtexten?

Tar vi en titt i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion så ser vi att det står följande:

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.”

Företagsrekonstruktion på engelska

Company reconstruction / Debt restructuring

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.