Vad är fear and greed index?

Fear and greed index är ett verktyg som används för att mäta marknadssentimentet. Det ger oss helt enkelt en snabb översikt om investerarna generellt sett är optimistiska, neutrala, eller pessimistiska – dvs. om de är giriga eller rädda.

Den mest kända varianten är CNN Money Fear and Green Index och den förekommer ofta bland de finansiella nyheterna och delas mycket på sociala medier, särskilt när indexet är i någon av extremerna (antingen väldigt högt eller väldigt lågt). Indexet ger ett värde mellan 0 till 100, där ett högt värde indikerar girighet och ett lågt indikerar rädsla.

CNN undersöker 7 olika faktorer (där VIX är en av dem) för att avgöra hur mycket rädsla eller girighet som finns i marknaden. Varje faktor får ett värde mellan 0 till 100, och dessa räknas sedan samma med en likaviktning för att komma fram till det totala genomsnittet.

Den kritik som förekommer gällande fear and greed index är att det inte kan klassas som ett legitimt investeringsverktyg. Kritikerna menar istället på att det bör ses som en slags temperaturmätare för att bedöma hur man som trendföljande investerare eventuellt kan agera. De som är skeptiska till indexet påpekar också att man hellre bör vara en långsiktig investerare än att följa indexet och tajma marknaden beroende på hur sentimentet utvecklas.

Hur kan fear and greed index användas?

Indexet visar helt enkelt vilket sentiment som råder på marknaden, och det gör den genom värdet mellan 0 till 100. Ett värde på 50 indikerar att marknaden är neutral, medan ett högre värde innebär girighet, och ett lägre värde innebär rädsla. Hur högt eller lågt indexet står avgör hur mycket rädsla eller girighet.

Som investerare kan man använda fear and greed index för att ta investeringsbeslut och för att avgöra om marknaden ska gå uppåt eller nedåt. När det råder extrem rädsla på marknaden (ett lågt indexvärde) kan det vara ett bra köpläge eftersom många investerare är rädda och försiktiga. Tvärtom kan extrem girighet (ett högt indexvärde) indikera ett bra säljläge eftersom många investerare är giriga och tar högre risker.

Studier och titt på historisk data har visat att för mycket rädsla tenderar att dra ner aktiekurser mer än motiverat, och att extrem girighet resulterat i motsatt effekt. Detta faktum gör att det uppstår både köp- och säljlägen som investerare kan tillvara på. Fear and greed index har dessutom ofta visat sig vara en pålitlig indikator för sentimentet i marknaden – och det kan därför vara en av komponenterna som används när man gör sin marknadsanalys.

CNN Money Fear and Greed Index


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.