Vad är faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden innebär att varje affärshändelse bokförs vid två tillfällen, till skillnad från kontantmetoden där det enbart sker vid ett tillfälle. Vid användning av faktureringsmetoden (den klassiska bokföringsmetoden) bokför man när man tar emot eller skickar en faktura, och när betalning av skett.

Om företaget tar emot en faktura bokförs detta, och att de numera har en skuld till leverantören (en s.k. leverantörsskuld). När de betalat fakturan bokförs även detta, och då bokas skulden bort från företagets balansräkning. Skickar företaget ut en faktura till en kund bokför de en kundfordran (tillgång), och när kunden har betalat bokar de bort tillgången.

Fördelen med faktureringsmetoden är främst att det ger en tydligare bild av företagets finanser och resultat. Men nackdelen med den här bokföringsmetoden är att det kan vara något krångligare eftersom varje faktura bokförs två gånger. Vid användning av kontantmetoden tar man alltså bort ett steg i den här processen, vilket kan underlätta bokföringsarbetet.

Så fungerar faktureringsmetoden

Vi tar två exempel för att illustrera hur den här bokföringsmetoden fungerar.

Om du får en faktura som ska betalas:

Du får en faktura du bokför att du har fått en faktura (har en skuld) → du betalar → du bokför betalningen

Om du skickar ut en faktura till en kund:

Du skickar en faktura → du bokför att du skickat en faktura (har en tillgång) → du får betalt → du bokför inbetalningen

Vilken bokföringsmetod ska man välja?

Faktureringsmetoden och kontantmetoden är alltså de tillgängliga bokföringsmetoderna, men vilken av dem ska man välja?

Har företaget en omsättning på över 3 miljoner kronor per år måste de använda faktureringsmetoden. Det innebär att många småföretagare som inte omsätter så mycket kan välja att använda kontantmetoden om de vill.

Generellt sett anses kontantmetoden vara lättare att använda eftersom man tar bort ett moment i bokföringen. Viktigt att komma ihåg är att det inte är tillåtet för företag att använda båda metoderna samtidigt. På företagets registreringsbevis står det vilken av bokföringsmetoderna de ska använda.

Går det att byta bokföringsmetod?

Företag kan alltid byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden.

Men att byta från faktureringsmetoden till kontantmetoden är inte tillåtet.

Faktureringsmetoden på engelska

Accrual method / billing method


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.