Vad är en faktura?

En faktura är ett betalningskrav från en part till en annan, t.ex. ett företag till en privatperson.

Detta dokument kan finnas i både pappersform och elektronisk form, och ställs ut av ett företag (en s.k. borgenär). Den som fakturan ställs ut på (annat företag eller privatperson) är skyldig att betala den (en s.k. gäldenär).

Vad ska en faktura innehålla?

Mervärdesskattelagen säger att den ska innehålla följande information att anses giltig.

 • Det datum då fakturan är utställd
 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t.ex. vid EU-handel)
 • Transaktionens art och omfattning
 • Datum för leverans eller då delbetalning gjorts om det är annat än fakturadatum
 • Specifikation (fakturans omfattning)
 • Pris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • Tillämpad momssats
 • Momsbelopp
 • Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse

Obligatorisk information för aktiebolag

 • Var bolaget har sitt säte (vilken kommun)
 • Bolagets organisationsnummer
 • Bolagets namn

Detta bör också finnas med på fakturan:

 • Betalningsvillkor och villkor om dröjsmålsränta
 • Säljarens plus- och bankgironummer
 • Uppgift om säljaren är godkänt för F-skatt
 • Vilken typ av faktura det är (t.ex. delfaktura eller kreditfaktura)
 • Avsändarens och mottagarens referenser
 • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
 • Leveransvillkor

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura skapas när den vanliga behöver ändras eller strykas helt.

Detta behov kan uppstå i flera situationer, men en vanlig anledning till varför en kreditfaktura skapas är för att någon har betalat sin faktura, men sedan ångrar köpet och vill lämna tillbaka de köpta varorna.

Kreditfakturan är nästintill identisk med den vanliga fakturan, men skillnaden mellan dessa två är att det anges ett negativt belopp som slutsumma på kreditfakturan – vilket då visar att kunden ska få tillbaka pengar.

Vad är en förenklad faktura?

Är du företagare räcker det i vissa situationer med att du ställer ut en s.k. förenklad faktura.

Den här fakturatypen är, som namnet antyder, något förenklad och uppfyller därmed inte heller de krav som ställs på en vanlig faktura. En förenklad faktura kan endast användas om försäljningen är som högst 4000 kronor (inklusive moms).

En förenklad faktura måste innehålla följande:

 • Datum då fakturan är utställd
 • Identifiering av säljaren
 • Varans eller tjänstens art
 • Momsbelopp (eller uppgift som möjliggör beräkning av momsbeloppet)

Faktura på engelska

Invoice

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.