Vad är en faktura?

En faktura är ett betalningskrav från en part till en annan, t.ex. ett företag till en privatperson.

Detta dokument kan finnas i både pappersform och elektronisk form, och ställs ut av ett företag (en s.k. borgenär). Den som fakturan ställs ut på (annat företag eller privatperson) är skyldig att betala den (en s.k. gäldenär).

Vad ska en faktura innehålla?

Mervärdesskattelagen säger att den ska innehålla följande information att anses giltig.

 • Det datum då fakturan är utställd
 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t.ex. vid EU-handel)
 • Transaktionens art och omfattning
 • Datum för leverans eller då delbetalning gjorts om det är annat än fakturadatum
 • Specifikation (fakturans omfattning)
 • Pris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • Tillämpad momssats
 • Momsbelopp
 • Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse

Obligatorisk information för aktiebolag

 • Var bolaget har sitt säte (vilken kommun)
 • Bolagets organisationsnummer
 • Bolagets namn

Detta bör också finnas med på fakturan:

 • Betalningsvillkor och villkor om dröjsmålsränta
 • Säljarens plus- och bankgironummer
 • Uppgift om säljaren är godkänt för F-skatt
 • Vilken typ av faktura det är (t.ex. delfaktura eller kreditfaktura)
 • Avsändarens och mottagarens referenser
 • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
 • Leveransvillkor

Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura skapas när den vanliga behöver ändras eller strykas helt.

Detta behov kan uppstå i flera situationer, men en vanlig anledning till varför en kreditfaktura skapas är för att någon har betalat sin faktura, men sedan ångrar köpet och vill lämna tillbaka de köpta varorna.

Kreditfakturan är nästintill identisk med den vanliga fakturan, men skillnaden mellan dessa två är att det anges ett negativt belopp som slutsumma på kreditfakturan – vilket då visar att kunden ska få tillbaka pengar.

Vad är en förenklad faktura?

Är du företagare räcker det i vissa situationer med att du ställer ut en s.k. förenklad faktura.

Den här fakturatypen är, som namnet antyder, något förenklad och uppfyller därmed inte heller de krav som ställs på en vanlig faktura. En förenklad faktura kan endast användas om försäljningen är som högst 4000 kronor (inklusive moms).

En förenklad faktura måste innehålla följande:

 • Datum då fakturan är utställd
 • Identifiering av säljaren
 • Varans eller tjänstens art
 • Momsbelopp (eller uppgift som möjliggör beräkning av momsbeloppet)

Faktura på engelska

Invoice


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.