Vad är faktorinkomster?

Faktorinkomster är ett mått på avkastning på kapital, löner, och andra typer av avkastning och inkomster. Begreppet består av förledet ”faktor” vilket syftar på produktionsfaktorerna som är ett begrepp inom nationalekonomi. Produktionsfaktorerna utgörs av kapital, arbete, och naturresurser – och dessa genererar avkastning/inkomst till dess ägare.

Kapitalägare får avkastning på sitt kapital (t.ex. genom räntor och utdelning). Arbetstagare erhåller lön för sin arbetsinsats. Och naturresurser genererar olika typer av avkastning beroende på vilken typ av naturresurs det är (t.ex. skog ger virke, åkermark ger grödor, gruvor ger malm).

Detta är ett begrepp som används inom nationalekonomi, makroekonomi, och nationalräkenskaper. Faktorinkomster är dessutom en del av landets bytesbalans (tillsammans med handelsbalans, tjänstebalans, och löpande transfereringar). Viktigt att komma ihåg är att löner som har intjänats utomlands och förs tillbaka in i landet räknas till löpande transfereringar.

Faktorinkomster på engelska

Factor income


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.