Vad är F-Score?

F-Score är en kvantitativ investeringsstrategi som går ut på att hitta fundamentalt starka aktier baserat på 9 olika kriterier.

Strategin publicerades av Joseph Piotroski år 2000, och hans tanke med den var att skapa en enkel strategi som kan överprestera mot börsen – utan att använda sig av komplicerade analysmetoder.

Bolagen rankas efter deras lönsamhet, finansiell ställning, och effektivitet. Det är som sagt 9 kriterier som strategin baseras på, och ju fler som uppfylls desto bättre. Varje kriterie ger 1 poäng, vilket således innebär att 9 är bäst och 0 sämst. Bolag med en poäng på 7-9 är att föredra, och de har presterat klart bättre än de med lägre poäng.

F-Score har historiskt sett gett en relativt bra avkastning jämfört med index. Du behöver dock såklart inte enbart använda dig av den här strategin som analysmetod om du inte vill, utan du kan kombinera den med din vanliga analys om känner för det.

Du kanske hittar ett intressant bolag som du sedan väljer att kolla hur många kriterier de uppfyller. Eller så kanske du börjar med att ranka bolagen och därefter väljer ut några bolag med höga poäng som ser intressanta ut.

Vilka kriterier ingår i F-Score?

Strategin är uppdelad i 3 områden – lönsamhet, finansiell ställning, och effektivitet. Det gör det möjligt att få en bra överblicksbild av bolaget.

Totalt är det 9 kriterier som utgör strategin, och varje kriterie som uppfylls gör att bolaget tilldelas 1 poäng.

Lönsamhet

1. Return On Assets (ROA) – ger 1 poäng om positiv
2. Operativt kassaflöde – ger 1 poäng om positiv
3. Förändringen av ROA – ger 1 poäng om högre i år än förra året
4. Vinstkvalitet – ger 1 poäng om operativt kassaflöde/totalt kapital är högre än ROA

Finansiell ställning

5. Utvecklingen av skuldsättning – ger 1 poäng om långsiktiga skulder är lägre i år än förra året
6. Utvecklingen av likviditet – ger 1 poäng om balanslikviditeten är högre i år än förra året
7. Utvecklingen av antalet aktier – ger 1 poäng om ingen nyemission har gjorts

Effektivitet

8. Utvecklingen av rörelsemarginal – ger 1 poäng om högre i år än förra året
9. Utvecklingen av omsättningshastighet – ger 1 poäng om högre i år än förra året

Historisk avkastning för F-score

I Piotroskis publikation från år 2000 anger han att den här strategin hade gett en avkastning på 23% per år mellan 1976 och 1996 på den amerikanska marknaden.

När det gäller Sverige så har strategin givit en årlig avkastning på 17% mellan åren 2002 och 2019. Den svenska börsen, sett som OMXS30, har gett 4% per år under samma tidsperiod.

Det har alltså visat sig att den här strategin klart utklassar index över tid. Den kan dock underprestera under vissa tidsperioder, och det är fullt normalt.