Hur kan företag expandera verksamheten?

De flesta vinstdrivande företag har (eller åtminstone bör ha) som mål att hela tiden försöka expandera affärsverksamheten, men detta är inte så lätt alla gånger. Det kan finnas begränsningar i vad och hur mycket företaget kan påverka sin tillväxt, och att man helt enkelt till viss del är beroende av utomstående faktorer.

Anledningarna till varför företag bör sträva efter att hela tiden expandera sin verksamhet är flera. En uppenbar anledning är att det kan leda till högre omsättning och vinst (kanske inte direkt, men potentiellt på längre sikt). Dessutom är det lättare att locka till sig och behålla duktiga medarbetare om de upplever att företaget utvecklas.

Som du säkert förstår så finns det naturligtvis massor av olika sätt som företag kan använda sig av för att expandera sin verksamhet, för att på så vis öka både omsättning och resultat.

Vi ska nu gå igenom ett par av alla de sätt som finns, så att du får en bättre uppfattning kring detta ämne. Det kan vara bra att känna till detta både som investerare och företagare, då det gör att man kan få en förståelse kring hur företag tänker när de försöker växa och hur man själv kan agera som företagare.

Vilket tillvägagångssätt ska företag välja?

Vi ska strax gå igenom listan på de olika sätt som företag kan använda för att expandera verksamheten, men innan dess kan det vara bra att poängtera en sak.

Det finns tillvägagångssätt som passar bra för vissa typer av företag, och mindre bra (eller inte alls) för andra.

Några faktorer som kan påverka lämpligheten för vissa sätt är saker som t.ex. tillgängliga resurser, hur mycket kapital företaget kan lägga på expansionen, vilken tidsram och mängd arbete som beräknas krävas, samt om företaget har lämplig personal som kan arbeta för att effektivt genomföra den här expansionen.

12 sätt för företag att expandera sin verksamhet

Här kommer nu listan (utan inbördes ordning) på ett par av de olika sätt som företag kan använda sig av.

Om du har några fler bra tips som du tycker vi bör lägga till här får du gärna kontakta oss.

1. Diversifiera utbudet av produkter och tjänster

Ett av klassiska sätten för att expandera en verksamhet är att skapa ett bredare utbud av produkter och tjänster som man kan erbjuda till sina kunder. Det kan t.ex. vara kompletterande sådana så att det finns chans för större ordervärden från varje kund.

Vill företaget skapa ett större utbud och samtidigt utöka sitt affärsregister med potentiella kunder kan de köpa adresser till privatpersoner om de bedriver en B2C-verksamhet (business to consumer). De kan då t.ex. välja att köpa adresser till privatpersoner som äger en villa eller bostadsrätt – vilket är perfekt om de tror att deras produkt eller tjänst kan passa bra för dessa personer.

Om företaget istället har produkter eller tjänster som riktar sig till andra företag (s.k. B2B- verksamhet / business to business) så kan de köpa adresser till företag för att hitta relevanta företag att ta kontakt med.

2. Hitta nya lukrativa och passande marknader

Detta hänger till viss del ihop med den föregående punkten – att företaget bör diversifiera sig.

Företaget behöver inte uppleva att den nuvarande marknaden fungerar dåligt för att de ska kunna gynnas av att leta upp nya potentiella marknader. Verksamheten kanske redan rullar på bra, men om de breddar sig kan det finnas ännu mer intäkter att hämta in.

Innan man börjar etablera sig på en ny marknad bör man dock har gjort en ordentlig research så att man kan ta kalkylerade risker på att det är värt att lägga resurser på en satsning inom det området.

3. Öppna nya kontor eller filialer

Ett av de vanligaste sätten att expandera en verksamhet är ju att öppna nya kontor eller filialer på andra ställen, och det är också något som passar de flesta företag.

Genom att synas på fler ställen ökar kännedomen kring varumärket och företagets erbjudande, och på så vis kan de locka till sig fler kunder.

4. Få de befintliga/tidigare kunderna att köpa mer

Många fokuserar på att attrahera nya kunder, och då finns det en risk att man glömmer bort de befintliga eller tidigare kunderna. Det kan vara lättare och billigare att få dessa att köpa mer av företag än att försöka locka till sig helt nya kunder.

5. Utveckla erbjudandet

Klarar företaget att framgångsrikt utveckla sitt produkt- och/eller tjänsteerbjudande så finns det stora möjligheter att kraftigt expandera verksamheten. Företaget bör lyssna på sina kunders önskemål och ta till sig av vad de säger.

6. Samarbeta med andra företag

Ett annat bra tips är att börja samarbeta med andra företag som bedriver en liknande eller kompletterande verksamhet.

Dessa företag kan då dela med sig av sina befintliga kundregister till varandra, komplettera varandras produkt- och/eller tjänsteutbud, och dela på vissa kostnader (för t.ex. marknadsföring). Detta kan då leda till högre omsättning och vinst för alla företag som ingår i samarbetet.

7. Starta en franchiseverksamhet

Detta är ett sätt som passar alldeles utmärkt för vissa typer av verksamheter, medan andra såklart passar mindre bra eller inte alls.

Genom en franchiseverksamhet kan man sprida varumärket lättare, finnas på fler ställen, och öka såväl omsättning som vinst – utan att behöva ha ansvar för den dagliga löpande verksamheten i företagen som ingår denna franchise.

8. Expandera verksamheten globalt

En global expansion kan förvisso vara kostsam (beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver), men det kan å andra sidan vara en lönsam satsning om det görs rätt.

Faktum är ju att produkter och tjänster som fungerar bra i ett eller ett fåtal länder troligtvis fungerar minst lika bra på den internationella marknaden. Och därför kan en global expansion vara ett bra alternativ om företaget bedömer att tillväxtmöjligheterna är begränsade på den nuvarande geografiska marknaden.

9. Expandera verksamheten på nätet

Nätet är en guldgruva för många företag, och eftersom vi lever i en så digital värld numera så är det väldigt viktigt att synas där. Det bästa är om man har möjlighet att skapa en webbshop som man kan sälja ifrån.

Men även om en webbshop kanske inte passar för alla företag så är det väldigt viktigt att iallafall synas på nätet. Det kan man göra genom att vara aktiva på sociala medier, synas högt i sökmotorernas resultat, och bedriva olika former av marknadsföringskampanjer.

10. Genomför förvärv av andra företag

Detta är något som verkligen inte passar alla företag då alla helt enkelt inte har möjlighet till det.

Men att förvärva andra liknande företag inom samma bransch (eller någon ny bransch om man vill expandera dit) kan vara ett utmärkt sätt att få företaget att växa. Det kan finnas stora fördelar med att slå ihop ett eller flera företag för att uppnå s.k. stordriftsfördelar (t.ex. billigare produktion eftersom volymen blir större).

11. Erbjud produkter/patent för licensiering

Om företaget har en produkt eller patent som har en tydlig efterfrågan på marknaden kan detta vara ett både effektivt och billigt sätt för företaget att fortsätta växa.

Detta innebär konkret att företaget som licensierar ut sin produkt eller befintliga patent får royalties och licenspengar ifrån framtida användning och försäljning av dessa – utan att företaget själva behöver arbeta mer.

12. Försök vinna en upphandling

Om företagets verksamhet passar för detta så bör de försöka delta i och vinna en upphandling med staten, kommunen, eller landstinget.

Detta kan tydligt utöka företagets verksamhet, samtidigt som det i många fall gör att företaget blir mer känt för allmänheten.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.