Vad är EV/S?

EV/S är ett nyckeltal som används för att visa hur företagets försäljning värderas av marknaden. Vi skulle kort sagt kunna säga att det ger oss information kring hur mycket det kostar att köpa företagets försäljning.

Nyckeltalet består av två komponenter i form av enterprise value (EV, värdet på bolaget) och sales (försäljning).

  • EV definieras som: marknadsvärdet på aktierna + skulder – likvida medel (finns i balansräkningen)
  • S definieras som: bolagets försäljning (finns i resultaträkningen)

Det här nyckeltalet är användbart när man analyserar företag och försöker bedöma om det värderas högt eller lågt i förhållande till hur mycket de säljer för.

EV/S är ett bra och viktigt nyckeltal att använda om företaget går med förlust (negativt resultat) eller om de har väldigt låga marginaler som förväntas öka i framtiden. På egen hand är dock EV/Sales inte särskilt användbart egentligen, utan det bästa är att kombinera det med andra nyckeltal för att få en mer komplett uppfattning om företaget.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Skillnaden mellan EV/S och P/S – och vilken är bäst?

Nyckeltalet visar som sagt hur företagets försäljning värderas, och därmed liknar det P/S-talet som också ger oss en indikation om den värderingen. Där används börsvärdet (price) istället för företagsvärdet (EV).

Den stora fördelen med EV/S jämfört med P/S är att den förstnämnda tar hänsyn till företagets skuldsättning – och detta kan vara väldigt bra och viktigt att göra. Skulle du lyckas hitta två företag som är exakt likadana bör du alltid välja företaget med minst skulder. Det kommer tack vare de lägre skulderna att kunna generera ett bättre resultat, och dessutom kommer det att vara en säkrare investering, allt annat lika.

Det är möjligt att ett företag ser bra och billigt ut om man tittar på P/S-talet. Men om man därefter tar en titt på EV/S kan man exempelvis upptäcka att de är väldigt högt skuldsatta, och därmed får de ett högre (och sämre) EV/S-tal, vilket kan tolkas som att de är övervärderade.

Vi kan därför konstatera att EV/S är det bästa nyckeltalet av dessa två.

Hur beräknas EV/S?

Nyckeltalet beräknas genom att dividera enterprise value (EV) med företagets försäljning (S)

EV/S = Enterprise Value (EV) / Försäljning (S)

Vi tar ett exempel.

  • Enterprise value (EV): 50 000 kr
  • Bolagets försäljning: 40 000 kr
  • Beräkning: 50 000 / 40 000 = 1,25

Bolagets EV/S är därmed 1,25.

Vad är en bra nivå på EV/S?

Det är en svår fråga att svara på då det kan skilja mycket mellan olika branscher och sektorer.

Vår rekommendation är därför att ta en titt på branschen/sektorn som helhet. Då kan du skapa dig en uppfattning om vad som kan anses vara en rimlig och vanlig nivå. Därefter kan du jämföra med historiska värderingar för att på så vis göra en bedömning om den nuvarande nivån är en hög eller låg värdering.

Men generellt kan man säga att ett lågt EV/S indikerar en låg värdering (potentiellt undervärderat), och ett högt EV/S indikerar en hög värdering (potentiellt övervärderat). Därför bör man som tumregel sikta in sig på företag med lågt EV/S då de anses vara billigare.

Samtidigt bör man påpeka att ett högt EV/S kan vara ett tecken på att investerarna tror att företaget har en ljus framtid och att både intäkter och vinst kommer öka i framtiden. Tvärtom kan en lägre värdering vara ett tecken på att investerarna är negativt inställda till företagets framtidsförutsättningar.

Vanligtvis är EV/S mellan 0,5 och 3, men det finns såklart undantag åt båda hållen. Och kom ihåg att enbart jämföra värderingen på företag inom samma bransch/sektor eftersom det annars blir missvisande.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.