Vad är EV/EBITDA?

EV/EBITDA är ett nyckeltal som används för att värdera bolag.

Det består av två komponenter: enterprise value (EV) och resultat före räntor, skatt, nedskrivningar, och avskrivningar (EBITDA).

  • EV = marknadsvärde på aktierna + skulder – likvida medel (finns i balansräkningen)
  • EBITDA = resultat före räntor, skatt, nedskrivningar, och avskrivningar (finns i resultaträkningen)

Nyckeltalet är ett bra sätt att se hur bolaget värderas i förhållande till detta justerade resultat. Detta gör att det går att få en mer komplett bild av bolagets värdering eftersom man tar hänsyn till skulderna (genom EV) och det justerade resultatet (genom EBITDA).

Du kan även lättare jämföra värderingen med liknande bolag inom samma bransch eftersom skuldsättningen och avskrivningar kan skilja mellan olika bolag.

Nyckeltalet liknar EV/EBIT (som beräknas på rörelseresultatet), men skillnaden mellan dessa är att EV/EBITDA flyttar lite högre upp i resultaträkningen och även tar hänsyn till nedskrivningar och avskrivningar. Det är även nära besläktat med P/E-talet som också används när man vill värdera ett bolag genom att titta på resultatet.

Hur beräknas EV/EBITDA?

Du räknar ut detta nyckeltal genom att dividera enterprise value (EV) med resultat före räntor, skatt, nedskrivningar, och avskrivningar (EBITDA).

EV/EBITDA = Enterprise Value (EV) / Resultat före räntor, skatt, nedskrivningar, och avskrivningar (EBITDA)

Vi tar ett exempel.

  • Enterprise value (EV): 50 000 kr
  • Bolagets EBITDA: 7 000 kr

Beräkning: 50 000 / 7 000 = 7,14

Bolagets EV/EBITDA är 7,14

Vad är en bra nivå på EV/EBITDA?

Den här frågan är jättesvår att svara på eftersom det kan skilja så mycket mellan olika branscher och sektorer.

Vi rekommenderar dig därför att du tar en titt på branschen/sektorn i helhet. Skapa dig en uppfattning om vad som kan anses vara en rimlig och vanlig nivå. Du kan därefter jämföra med historiska värderingar för att kunna göra en bedömning om den nuvarande nivån är hög eller låg jämfört med historien.

Kritik mot EBITDA

Det finns en viss kritik mot EBITDA som resultatmått eftersom den innehåller alldeles för mycket justeringar.

Nyckeltalet är vanligt förekommande av företagsledningar och analytiker som vill visa bättre siffror och därmed försöka få bolaget att framstå bättre än vad det kanske egentligen är.

Det är vanligtvis så att EBITDA förekommer ofta när det gäller bolag som har höga skulder, krav på stora investeringar, och där verksamheten kanske inte går så bra – eftersom man helt enkelt vill visa upp en bättre bild till analytiker och investerare.

Ha därför en kritisk inställning när det gäller EBITDA.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.