Vad är en etisk fond?

En etisk fond är en fond som investerar med hänsyn till olika etiska värderingar. Den här typen av fonder är vanligtvis en typ av aktiefond, och en vanlig benämning på dem är SRI-fonder (Social Responsible Investments).

Etiska bedömningar, tillsammans med traditionell analys, påverkar vilka investeringar (bolag/värdepapper) fonden placerar kapitalet i. De investerar alltså endast i företag som lever upp till vissa etiska krav och som följer FN:s Global Compact-normer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Bolagen som fonderna investerar i följer alltså internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. En etisk fond passar dig som vill ta ställning och vara med att påverka företagen att bli mer hållbara och etiska.

De vanliga fonderna, som inte benämns som etiska, har även de etiska regler som de måste följa – men en etisk fond har striktare regler att följa och förhålla sig till. Det är t.ex. väldigt viktigt att etiska fonder har en tydlig placeringspolicy och informerar om vilka kriterier som gäller när det gör investeringar. Utöver dessa regler finns en gemensam branschkod samt ett antal andra riktlinjer som fondbolagen ska förhålla sig till.

Vill du spara i en etisk fond i PPM-systemet så är det lätt att hitta dem. De är nämligen ofta märkta med beteckningen ”M/E”, vilket står för miljö och etik. På engelska brukar dessa fonder kallas för ethical funds, sustainable funds, eller responsible funds.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Positiva och negativa kriterier

En etisk fond kan välja ut sina investeringar antingen genom positiva kriterier eller negativa kriterier.

  • Positiva kriterier: t.e.x att bolagen ska ta en särskild miljöhänsyn och arbeta för ökad jämställdhet (bolagen arbetar medvetet för att förbättra samhället).
  • Negativa kriterier: t.ex. att undvika investeringar i bolag inom vapen-, tobak-, eller alkoholindustrin (bolagen har en negativ påverkan på individen och samhället).

Ska man bara ha etiska fonder i sin portfölj?

Ja det kan du om du vill.

Var dock medveten om att etiska fonder vanligtvis är aktiefonder, vilket innebär en hög risk. Vill du inte ta en hög risk kan du kombinera etiska fonder med t.ex. räntefonder (som sänker din risk, men även din potentiella avkastning).

Dessutom kan det skilja en hel del mellan olika etiska fonder, medan vissa är i princip likadana – så läs på ordentligt innan du köper en etisk fond så du vet precis vad det är du sparar i.

Viktiga saker att tänka på med en etisk fond

Etiska fonder kan som sagt skilja väldigt mycket, vilket innebär att både avgifter, risknivåer, och den potentiella avkastningen varierar stort och beror helt på hur fonden placerar kapitalet.

Du bör därför alltid läsa på väldigt noga innan du väljer att börja spara i en etisk fond (eller vilken annan typ av fond som helst). Det kan även vara en bra idé att löpande hålla koll på hur fonden placerar kapitalet, så att de håller sig till de riktlinjer och bestämmelser som har satts upp.

Det vanligaste är alltså att etiska fonder är aktiefonder, men de kan även vara räntefonder, hedgefonder, och blandfonder. Detta innebär också att deras investeringsstrategi kan variera stort. Se därför till att hitta en etisk fond som passar din investeringsfilosofi.

Alla har vi dessutom olika uppfattning om vad som är etisk eller inte, och det återspeglar sig såklart i de etiska fonderna och hur de placerar sitt kapital. Läs därför om fonderna så att du är säker på att de går i linje med dina egna värderingar och har samma syn på etik som du har.

Andra typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder, vilket gör att det finns många olika typer av strategier och upplägg att välja mellan (så se till att hitta något som passar dig och din investeringsstil bra).

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Lästips om fonder

Vi vill även tipsa om att du kollar in följande artiklar kring fonder:

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.