Vad är en emittent?

En emittent är en institution som ger ut (emitterar) ett värdepapper (t.ex. ett bolag som ger ut en aktie, eller en bank som ger ut ett certifikat).

Bolag som vill ta in mer kapital till verksamheten genomför en emission där de emitterar nya aktier.

Banker eller andra finansiella institut som ger ut värdepapper brukar ofta se till att det finns både köp- och säljkurser i dess värdepapper. Detta gör det möjligt för investerare att alltid köpa och sälja dem när börsen är öppen.

Emittentrisk (kreditrisk)

Investeringar innebär en risk, såväl för det värdepapper du investerar i, men även att en specifik emittent inte klarar av att fullfölja sina åtaganden. Hur stor emittentrisken är varierar mellan olika emittenter och beror naturligtvis på flera faktorer.

Om det går riktigt illa för en emittent kan det i slutändan innebära att delar av eller hela investeringen kan gå förlorad, om denna emittent t.ex. skulle gå i konkurs.

Emittent på engelska

Issuer


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.