Vad är eget kapital?

Eget kapital är enkelt förklarat det belopp som aktieägarna har investerat i företaget, och det utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kapital betraktas som företagets egna pengar, men kan även ses som aktieägarnas kapital (alternativt företagets skuld till ägarna).

Vi kan dock utveckla definitionen ovan lite mer än så.

Eget kapital är den totala summan av kapital som aktieägarna har satt in (aktiekapital och övriga tillskott i efterhand), plus företagets resultat (vinster och förluster), minus aktieägarnas uttag från företaget (t.ex. genom utdelning). I årsredovisningen ska det i förvaltningsberättelsen redogöras för hur det egna kapitalet har förändrats från det föregående räkenskapsåret.

I företagets balansräkning finns dess tillgångar på ena sidan, och skulderna och det egna kapitalet på den andra sidan. Och som vi nämnde tidigare är det egna kapitalet skillnaden mellan dessa två sidor (tillgångar minus skulder). Anledningen till varför detta kapital redovisas på kreditsidan (minussidan) av en balansräkning är på grund av att det tolkas som en skuld till ägarna.

Det egna kapitalet är en komponent som används i flera olika nyckeltal. Några exempel på nyckeltal är ROE-talet, ROIC-talet, ROCE-talet, och ROA-talet – och alla dessa används när man vill analysera lönsamheten i ett företag.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Det egna kapitalet förbättrar överlevnadsförmågan

Företagets egna kapital kan ses som en form av buffert, och det kan därför vara en avgörande faktor hur väl de klarar av sämre tider. Mycket eget kapital innebär en stark överlevnadsförmåga. Och ett negativt eget kapital (skulderna överstiger tillgångarnas värde) innebär en ökad risk.

Det är därför viktigt att företaget bygger upp det egna kapitalet under de goda tiderna genom att återinvestera vinsterna. Detta leder kort sagt till att beroendet av banker och kreditgivare minskar, och att man därför kan hålla nere andelen skuld och på så vis även räntekostnaderna. På detta sätt förbättras verksamhetens självfinansiering.

Bundet eget kapital och fritt eget kapital

I Sverige klassificeras eget kapital i två kategorier: bundet eget kapital och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital får enbart disponeras inom verksamheten. Det får därmed inte delas ut till aktieägarna genom utdelning. Till denna kategori hör t.ex. aktiekapital, reservfond, och uppskrivningsfond.

Fritt eget kapital får disponeras fritt. Det är därmed tillåtet att dela ut detta kapital till aktieägarna, men inte så pass mycket att det skadar företaget och dess verksamhet. Till denna kategori hör summan av balanserad resultat, årets resultat, och tillskott från aktieägarna.

Vad påverkar och förändrar det egna kapitalet?

Det finns en del olika faktorer som påverkar det egna kapitalet, så låt oss gå igenom dem.

Aktiebolag

 • Vinst ökar det egna kapitalet (om vinstmedlen stannar kvar i företaget)
 • Tillskott från aktieägarna ökar det egna kapitalet
 • Förlust minskar det egna kapitalet
 • Utdelning till aktieägarna minskar det egna kapitalet

Enskild firma

Det finns skillnader mellan enskilda firmor och aktiebolag när det gäller det egna kapitalet. Här finns det inget aktiekapital, ingen uppdelning mellan bundet eller fritt kapital, och inte heller någon reservfond.

Istället består det egna kapitalet i en enskild firma av dessa delposter:

 • Det egna kapitalet vid årets början
 • Totala summan av företagets ackumulerade resultat
 • Totala summan av insättningar och uttag de tidigare åren
 • Årets egna uttag (t.ex. varuuttag, kontantuttag, och skatter)
 • Årets egna insättningar (t.ex. likvida medel, maskiner, och utrustning)
 • Årets resultat (vinst ökar eget kapital, medan förlust minskar)

Handelsbolag och kommanditbolag

Det egna kapitalet i dessa företagsformer ser likadant ut som i enskild firma, men här redovisas kapitalposterna på individnivå (uppdelat på alla delägare i företaget).

Varje ägare måste därför ha möjlighet att följa sina egna insättningar och uttag från företaget.

Bokföringskonton kopplade till eget kapital

Inom bokföring använder man sig av olika bokföringskonton för att kategorisera och strukturera upp allting på ett bra och tydligt sätt. Det görs vanligtvis genom att använda BAS-kontoplanen.

I den kontoplanen bokför man det egna kapitalet i kontoklass 2 (vilket är till för skulder och eget kapital) och kontogrupp 20 (som används till eget kapital).

 • Konto 2010–2059 för enskild näringsverksamhet samt för delägare i handels- och kommanditbolag
 • Konto 2060–2079 för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund
 • Konto 2080–2099 för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Eget kapital på engelska

Equity

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.