Vad är earnings yield (EY)?

Earnings Yield (EY) är ett värderingsmått som används för att hitta lågt värderade företag i förhållande till deras rörelseresultat. Det kan översättas som resultatavkastning och kallas ibland för inverterat P/E-tal (beräknas som E/P). Nyckeltalet ger investerare en indikation om hur mycket vinst per aktie som företaget genererar för varje krona som investeras i företagets aktie, och i förlängningen hur detta värderas på marknaden.

Nyckeltalet kan fungera som ett värderingsmått eftersom ett lågt EY kan indikera att aktien är övervärderad, medan ett högt EY kan indikera att aktien är undervärderad. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka tillväxt- och framtidsförutsättningar ett företag har när man tittar på earnings yield. Det beror på att aktier med hög tillväxtpotential vanligtvis värderas högre, och därmed har en lägre earnings yield – och tvärtom.

Earnings yield kan användas för att avgöra om man ska köpa eller sälja en aktie. Investerare kan helt enkelt använda nyckeltalet i sin analys för att få en uppfattning om aktien är över- eller undervärderad sett till den vinst som genereras. Det är dock viktigt att earnings yield kombineras med andra nyckeltal för att få en så komplett uppfattning om företaget som möjligt. I strategin Magic Formula används EY som en av komponenterna där tanken är att hitta lågt värderade kvalitetsbolag.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Earnings yield är ett förbättrat P/E-tal

Företagets EY bör vara så hög som möjligt, till skillnad från P/E-talet som generellt sett ska vara så lågt som möjligt. Värt att känna till är att P/E-talet generellt sett inte ger ett lika bra och rättvisande resultat som EY gör.

Vi nämnde tidigare att EY är ett inverterat P/E-tal, och då tänker man att nyckeltalet ska beräknas E/P – och även om det går så är det till viss del fel. I earnings yield väljer man istället att dividera EBIT med EV för att få ett så bra resultat som möjligt.

Det är helt enkelt så att EBIT ger ett bättre resultat än nettovinst (som används i P/E-talet). En av anledningarna till detta är att det är svårare att påverka EBIT genom bokföringstekniska åtdgärder (s.k. ”kreativ bokföring”).  Och enterprise value (EV) används för att det ger en bättre bild av företagets värde eftersom man tar hänsyn till företagets skuldsättning.

Så hänger EY och P/E-talet ihop

Earnings yield (EY) kan benämnas som ett inverterat P/E-tal (dvs E/P). Och för att visa hur dessa två nyckeltal hänger ihop med varandra tar vi ett väldigt simpelt exempel.

Aktiekurs (P): 100 kr
Vinst (E): 5 kr

P/E: 100/5 = PE 20
EY: 5/100 = EY 5%

I detta exempel har företaget alltså ett P/E på 20 och en EY på 5%.

Och eftersom EY är ett inverterat P/E-tal går det att beräkna EY genom 1/PE uttryckt i procent. Detta innebär exempelvis att PE 20 ger en EY på 5% (1/20 = 0,05 = 5%) – precis som vi såg i exemplet ovan.

Hur beräknas earnings yield?

Det korrekta sättet att räkna ut earnings yield är genom att dividera EBIT med EV.

Earnings Yield = EBIT / EV

Vi tar ett exempel.

EBIT: 27 000 kr
EV: 340 000 kr

Beräkning: 27 000 / 340 000 kr = 0,08 = EY på 8%

Räkna ut EY med inverterat P/E-tal

Precis som vi nämnde tidigare går det att räkna ut earnings yield genom att invertera P/E-talet, dvs ta E (vinst) dividerat med P (pris) för att få E/P. Detta är dock en väldig förenkling av beräkningen, och ger inte ett lika bra resultat som att ta EBIT dividerat med EV.

Vi rekommenderar därför att man alltid räknar ut EY genom att följa formeln ovanför – dvs. dividera EBIT med EV. Det är också detta som rekommenderas i strategin Magic Formula.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.