Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring innebär att varje affärshändelse bokförs två gånger i separata konton (debet och kredit). Tack vare detta upplägg är systemet självkontrollerande, vilket minskar risken för att något blir fel.

Är bokföringen korrekt innehåller både debet och kredit exakt samma belopp för respektive affärshändelse som bokförs. Vid summering ska alltså skillnaden mellan debet och kredit alltid vara noll (samma summa på respektive).

Detta är därmed ett bokföringssystem som ser till att bokföringen är internt konsekvent. Vad det innebär enkelt förklarat är att pengar inte kan uppstå eller försvinna utan någon som helst förklaring. Men det kan såklart uppstå fel i bokföringen trots detta system, t.ex. genom att fel belopp matas in eller att fel konto i bokföringens kontoplan används.

I västvärlden är det här det vanligaste bokföringssystemet, vilket beror på att det blir lätt att hålla koll på bokföringen och följa de olika affärshändelserna. Dubbel bokföring visar företagets tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader. Och när affärshändelser delas upp på olika konton kallas det för kontering.

Historien bakom dubbel bokföring

Dubbel bokföring är verkligen inget nytt fenomen – faktum är att det har en väldigt lång historia.

De tidigaste spåren är från 1200-talet från den islamiska världens bokföring. I västvärlden var det handelsmännen i Florens som på 1300-talet utvecklade den moderna bokföringen. Dubbel bokföring blev dock som störst på 1400-talet i Italien där handeln vid den här tiden fullständigt blomstrade.

År 1494 presenterade den italienske munken Luca Pacioli (också känd som bokföringens fader) en bok där han, som först i västvärlden, presenterade bokföringskonsten. Det är tack vare detta som bokföringssystemet ibland kallas för italiensk bokföring (eller dubbel italiensk bokföring som också förekommer ibland). Begreppen debet och kredit är två ord som härstammar från den här tiden, och hänger alltså med än idag.

Dubbel bokföring på engelska

Double entry accounting


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.