Vad är en dold indexfond?

En dold indexfond är den vanligaste definitionen på en fond som uppger sig för att vara aktivt förvaltad, men som i själva verket inte skiljer sig tillräckligt mycket från sitt jämförelseindex för att ge stöd för det påståendet.

Den här typen av fonder kallas för ”closet index funds” och fenomenet ”closet indexing” på engelska. På svenska säger man ibland ”indexkramare” eftersom de helt enkelt sällan avviker nämnvärt från sitt jämförelseindex.

En dold indexfond utger sig för att vara aktivt förvaltad, och tar betalt därefter (vanligtvis hög avgift), men i själva verket följer den index slaviskt och liknar snarare en passiv indexfond (som är mycket billigare).

Det stora problemet är alltså inte att de följer indexets utveckling, utan problemet är att de tar ut en hög avgift som om de aktivt försökte slå index. Förvaltningsavgiften är alldeles för hög i förhållande till det som fonden genererar i relation till jämförelseindexet.

Ditt sparkapital blir väldigt lidande på sikt om du väljer att spara i dolda indexfonder, och konsekvenserna kan faktiskt bli oerhört förödande för din förmögenhet och dess utveckling. Du betalar en hög avgift men får inget för det. Dolda indexfonder är tyvärr ett utbrett fenomen som årligen kostar sparare stora summor.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Hur identifierar man en dold indexfond?

Det finns ett par bra sätt som gör att du kan identifiera dolda indexfonder.

Historisk utveckling

Titta på hur fonden har utvecklats historiskt, och jämför detta med ett relevant jämförelseindex.

Har fonden och index presterat och avkastat väldigt nära varandra år efter år finns det en stor risk för att det är en dold indexfond.

Det finns ingen anledning till varför du ska betala en hög förvaltningsavgift år ut och år in om fonden presterar ungefär som index – för då kan du lika gärna köpa en riktig indexfond som vanligtvis är betydligt billigare.

Fondens active share

Active share visar hur många aktier i fonden som avviker från dess jämförelseindex.

Skalan går från 0-100%, och ju högre procent desto större avvikelse från index.

 • En fond med active share på 100% = inga av fondens innehav finns i index
 • En fond med active share på 0% = alla innehav i fonden finns i index

Indexfonder bör normalt sett ligga på en active share på omkring 10%. Aktivt förvaltade fonder bör ha en active share på över 60% för att kunna räknas som en aktivt förvaltad fond i dess rätta bemärkelse.

Kom ihåg:

 • Äkta indexfond = så låg active share som möjligt
 • Äkta aktivt förvaltad fond = active share över 60%

Fondens tracking-error

Tracking-error visar fondens rörelser i förhållande till sitt jämförelseindex.

Det här måttet visar kort sagt hur nära fonden ligger sitt index, och rörelserna i fonden ser ut i relation till rörelserna i indexet.

En äkta indexfond ska ha ett lågt tracking-error eftersom deras uppgift är att spegla index. Den bör ligga på ett tracking-error under 0,5.

 • Lågt tracking-error = följer index
 • Högt tracking-error = följer inte index

Kom ihåg:

 • Äkta indexfond = lågt tracking-error (helst under 0,5).
 • Äkta aktivt förvaltad fond = högre tracking-error än indexfonder

Fondens förklaringsvärde

Förklaringsvärde visar hur mycket av fondens avkastning som kan förklaras av svängningarna i marknaden.

Måttet visar sambandet mellan fondens utveckling och indexutvecklingen.

Skalan går från 0-100%, och ju högre procent desto mer utvecklas fonden som index.

 • Lågt förklaringsvärde = fonden följer indexets utveckling mindre (aktivt förvaltad fond)
 • Högt förklaringsvärde = fonden följer indexets utveckling mer (indexfond)

En indexfond bör ha ett förklaringsvärde nära 100%, eller helst över 90%, eftersom den ska följa ett specifikt index och därmed ska påverkas av svängningarna i det specifika indexet.

En ”aktivt” förvaltad fond som har ett förklaringsvärde nära 100% kan mycket väl vara en dold indexfond, trots att den utger sig för att vara aktiv. Kombinera analysen med historisk utveckling, active share, samt tracking-error för att få en helhetsbild.

Kom ihåg

 • Äkta indexfond = högt förklaringsvärde
 • Äkta aktivt förvaltad fond = lågt förklaringsvärde

Indexfonder är bra – men undvik de dolda

Indexfonder är en bra sparform som ger spararen en bred exponering och man får ta del av utvecklingen på aktiemarknaden till en låg avgift.

En nackdel med indexfonder är ju naturligtvis att du inte kommer att få en högre avkastning är det index som den har för avsikt att följa. Du köper index och kommer få utvecklingen precis som index. Vill du ha möjlighet till en högre avkastning än index bör du söka dig till de äkta aktivt förvaltade fonderna.

Så, kort sagt: riktiga indexfonder är bra, medan de dolda är riktigt dåliga.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.