Vad är dödsspiralfinansiering?

Dödsspiralfinansiering (även kallat death spiral financing) är en finansieringsform som består av konvertibler och innebär extremt hög risk. 

Börsnoterade bolag kan få in mer pengar till bolaget på ett par olika sätt.

Det kan dels vara genom att ta ett vanligt lån, men även ge ut obligationer eller genomföra en nyemission. Utöver dessa finns det alltså även dödsspiralfinansiering, men det är ingen bra finansieringslösning.

Hur fungerar dödsspiralfinansiering?

Det hela är egentligen ganska enkelt – företaget som vill få in pengar tar ett lån via konvertibler, som är en typ av skuldebrev som kan konverteras till aktier.

Death spiral financing bygger på att bolaget får likvida medel i utbyte mot skuldebrev (konvertibler) som när som helst kan konverteras till aktier. Dessa konvertibler har ofta en kursrabatt, vilket betyder att du inte behöver betala marknadspris för de aktier du väljer att konvertera till.

Oftast när en kreditgivare har omvandlat sina konvertibler till aktier så säljer man snabbt av dessa aktier – och detta leder till den negativa spiral. Eftersom kreditgivaren vanligtvis får en ganska stor mängd aktier så är det inte helt enkelt att sälja dessa. Vilket leder till att kursen kommer pressas ner då utbudet blir mycket större än efterfrågan.

Aktien börjar falla och fler investerare börjar sälja av sina aktier. Sedan fortsätter det så här, vilket tillslut leder till att aktien urholkas och kan tappa stora delar av sitt pris.

Finansieringslösningen minskar i popularitet

Det är från början inte speciellt vanligt att dödsspiralfinansiering används som finansieringsmetod, men den minskar alltså ännu mer i popularitet. Kanske är inte så konstigt med tanke på att det inte är en särskilt bra eller hållbar lösning.

Oslobörsen har t.ex. beslutat sig för att inte längre tillåta att de noterade bolagen använder sig av denna finansieringsform. I Sverige är det flertalet bolaget har valt att antingen pausa eller helt avbryta sin dödsspiralfinansiering.

Dödsspiralfinansiering på engelska

Death spiral financing


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.